Tadeusz Słowik ponownie prezesem SMJ

Autor: ek 05.04.2019 Nr: 14/2019
Nowy zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.
Nowy zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

28 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego wyłoniono nowe władze Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

Obecni na zebraniu członkowie stowarzyszenia z dziesięciu zgłoszonych do wyborów osób wybrali 7-osobowy zarząd, który następnie spośród siebie wybrał prezesa i pozostałych członków. Zdecydowano, że prezesem nadal będzie Tadeusz Słowik. Zastępcami prezesa zostali – Grażyna Prząda i Michał Muzyczka, sekretarzem – Piotr Kozak, skarbnikiem – Ewa Mołoń, a członkami zarządu – Zofia Kostka-Bieńkowska i Krzysztof Chruszczyk. Komisję rewizyjną tworzyć będą: Monika Broszko, Bogusław Ryzner i Przemysław Gęsiorski.

Spotkanie, oprócz przeprowadzenia wyborów, było też okazją do podsumowań i planów na przyszłość. Zaznaczono, że stowarzyszenie idzie w dobrą stronę, a biuro jest czynne codziennie dla osób szukających informacji. Poprawić należałoby ściągalność składek członkowskich, pozyskiwanie sponsorów, starania o przyciągnięcie młodych ludzi poprzez współpracę ze szkołami oraz reaktywowanie wygasłych obecnie sekcji stowarzyszenia. Prezes Tadeusz Słowik wspomniał też, że chciałby poczynić starania, by stowarzyszenie miało swój sztandar.

Komentarze
Popularne