Nasi na Regionalnym Podkarpackim Kongresie Zawodowym

Autor: erka 12.04.2019 Nr: 15/2019
Na Regionalnym Podkarpackim Kongresie Zawodowym zaprezentowała się delegacja m.in ZSBiO
Na Regionalnym Podkarpackim Kongresie Zawodowym zaprezentowała się delegacja m.in ZSBiO

29 marca br., w nowoczesnym budynku dydaktycznym AO Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, odbył się Regionalny Podkarpacki Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem kongresu było z jednej strony pokazanie zmian w szkolnictwie branżowym,  prowadzących do odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego, a z drugiej pokazania potencjału szkół  realizujących kształcenie zawodowe w regionie.

Duży nacisk na kongresie położono na współprace szkół zawodowych z pracodawcami  opartej na planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego. W grupie szkół zawodowych z Dębicy, Krosna, Leżajska, Łańcuta, Przemyśla, Ropczyc, Rzeszowa, Tarnobrzegu i Stalowej Woli  zaprezentowały się trzy szkoły zawodowe z Jarosławia: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

ZSTiO

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,  prezentował współpracę z firmą ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH JERZY KUNZEK w zakresie kształcenia młodzieży w zawodzie technik automatyk.

Na kongresie szkołę reprezentował dyrektor ZSTiO Adam Tomaszewski, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik elektronik i technik automatyk. Na wspólnym stoisku ZSTiO i ZUT zaprezentowano zakład partnerski a także ciekawe rozwiązania z dziedziny automatyki, którym patronował właściciel firmy Jerzy Kunzek oraz jego przedstawiciel Krzysztof Kunzek. Zwiedzający mogli obejrzeć wyniki pracy  uczniów odbywających w tym zakładzie zajęcia praktyczne.

Bardzo ważnym elementem kongresu było wyróżnienie uczniów ZSTiO, pracujących nad wykonaniem mechaniczno-elektronicznej protezy ręki dla szkolnej koleżanki Kingi, w imieniu których przed gośćmi Kongresu wystąpił Damian Kobyliński, uczeń klasy I kształcący się w zawodzie technik informatyk.

 

ZSBiO i CKZiU

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu prezentowały współprace z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  w zawodzie technik gazownictwa. Na kongresie  szkoły reprezentowali dyrektor ZSBiO Marek Zawisza i  dyrektor CKZiU Tomasz Pudlak oraz nauczyciele  i uczniowie kształcący się w tym zawodzie.  Spółka OGP GAZ-SYSTEM S.A. objęła patronat nad klasami realizującymi kształcenie na terenie obu placówek oświatowych w zawodzie technik gazownictwa. W ZSBiO realizowane są zadania z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego, natomiast w CKZiU z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego. Współpraca odbywa się w ośmiu obszarach tematycznych: działaniach organizacyjnych (modyfikacja programów kształcenia, ocena efektów współpracy, wyciąganie wniosków ), działaniach edukacyjnych (zajęcia uczniów prowadzone przez pracowników  GAZ-SYSTEM), działaniach szkoleniowych (klejenie rur PE, spawanie rur stalowych, zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe itp.), obserwacjach prac montażowo-eksploatacyjnych, prowadzeniu zajęć specjalistycznych (w tym w laboratorium pomiarowym), organizacji wycieczek zawodowych (do kopalni gazu, zbiorników gazu, tłoczni gazu, stacji redukcyjno-pomiarowej itp.), organizacji praktyk zawodowych dla uczniów klasy III oraz propozycji płatnych stażów dla najlepszych absolwentów w zawodzie, doposażeniu szkół – pracowni zawodowych w urządzenia, narzędzia oraz ubrania robocze i środki ochrony  indywidualnej.

W ramach współpracy patronackiej  ze  spółką OGP GAZ-SYSTEM S.A.  zrealizowano do tej pory:

1.            Szkolenie bhp dla uczniów i nauczycieli i

2.            Zwiedzanie obiektów tłoczni i rozdzielni gazu w Jarosławiu

3.            Przekazanie banerów reklamowych dla CKZiU oraz ZSBiO

4.            Przekazanie literatury fachowej dla biblioteki CKZiU

5.            Prezentację uczniom i nauczycielom spółki Gaz-System wraz z jej infrastrukturą krajową

6.            Szkolenia umiejętności miękkich, dotyczące określenie oczekiwań spółki wobec pracowników, charakterystyki sylwetki pracownika w zawodzie technik gazownictwa oraz kształtowaniu relacji interpersonalnych w miejscu pracy

7.            Wycieczki zawodowe:

1. Bóbrka - Muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego

2. Husów - zbiorniki gazu

3. Teren montażu gazociągu Strachocina

8.         Zakup literatury fachowej z branży gazowniczej

9.         Zakup ubrań roboczych oraz sprzętu ochrony indywidualnej dla uczniów i nauczycieli na sumę

10.       Zakup pomocy dydaktycznych w postaci materiałów do ćwiczeń

11.            Sfinansowanie na zakończenie roku szkolnego nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie, które wręczył przedstawiciel Gaz-System w trakcie ogólnoszkolnej uroczystości

12.       Trzy zajęcia merytoryczne dla uczniów dotyczące zagadnień związanych z technologiami magazynowania i przesyłu gazu ziemnego.

 

Patronat realizowany jest w oparciu o ustalony harmonogram działań obejmujący pełny cykl kształcenia w technikum 4-letnim (od przyszłego roku szkolnego - technikum 5-letnim) wykorzystujący zróżnicowane formy współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane