Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie wyłudzenia podatku VAT

Autor: erka 12.04.2019 Nr: 15/2019

Na polecenie prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie 2 kwietnia  b.r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Krystiana P. Marka P. Przemysława R. Remigiusza S. Waldemara H. i Piotra W. Są to już kolejne zatrzymania w tej sprawie. Prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty i zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze.

W toku postępowania ustalono, że zatrzymani dopuścili się przestępstw skarbowych polegających na uzyskaniu bezpodstawnego zwrotu podatku VAT. Zarzucane czyny zagrożone są karą do 8 lat pozbawiania wolności.

Jest to ciąg dalszy zatrzymań które miały miejsce w grudniu ubiegłego roku. Wtedy zatrzymano 5 osób. Wśród zatrzymanych było dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej – Dominik S., Witold K., którzy oprócz zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszą zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT. Jacek A., Robert T. i Beata T. usłyszą zarzuty dotyczące użycia 10 fałszywych faktur VAT tym samym uszczuplenia podatku na kwotę ponad 100 tys. zł.

Z materiału dowodowego wynika, że grupa działała w okresie od 2013 do 2016 roku, w Jarosławiu, Krakowie i innych miejscowościach na terenie całego kraju. Zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, polegających na wyłudzeniu podatku VAT poprzez tworzenie fikcyjnej dokumentacji kupna-sprzedaży towarów oraz przestępstw skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT w celu obniżenia podatku należnego i spowodowania uszczupleń należności publicznoprawnych wielkiej wartości.

Zatrzymanym, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, poręczeń majątkowych i dozoru policji grożą wysokie kary. Nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo ma rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Komentarze
Popularne
Komentowane