Edukacyjna żaba fotowoltaiczna w uczniowskim laboratorium

Autor: GK 26.04.2019 Nr: 17/2019
Młodzi ludzie wykorzystują zabawki napędzane energią ze źródeł odnawialnych.
Młodzi ludzie wykorzystują zabawki napędzane energią ze źródeł odnawialnych.

Szkoła Podstawowa w Gaci może się pochwalić laboratorium odnawialnych źródeł energii Pod koniec marca odbyły się tam pierwsze zajęcia warsztatowe. Uczniowie mogli przyjrzeć się jak ważną rolę odgrywa energia przyjazna środowisku, pozyskiwana z odnawialnych źródeł oraz dowiedzieć się jak efektywnie ją wykorzystywać. 

Laboratorium edukacyjne odnawialnych źródeł energii będzie stanowić doskonały środek edukacji oraz promowania zasad rozwoju zrównoważonego czyli rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Wpisuje się to w korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz zmiany postaw społeczeństwa.

- Nasze laboratorium zastało wyposażone w: zestaw modeli demonstrujących działanie energii odnawialnych (wody, wiatru i Słońca), futurystyczny model pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego, fascynujący zestaw doświadczalny, czyli zegar zasilany owocami i warzywami ("ogniwo owocowe"), zestaw demonstrujący – praktycznie! – jedną z najnowszych technologii z zakresu bioenergii, czyli zasilanie urządzeń alkoholem, ręczny generator energii elektrycznej, model do skupiania energii słonecznej, ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne, monitor do pomiaru parametrów różnych energii odnawialnych, edukacyjną żabę fotowoltaiczna oraz filmy DVD - opisuje Jacek Bawor, koordynator projektu z ramienia Gminy Gać. 

Zajęcia warsztatowe są prowadzone w okresie od marca do czerwca 2019 r., 8 razy w miesiącu, czas trwanie warsztatu to 120 min. Ponadto przewiduje się w miarę zapotrzebowania i wzrostu zainteresowania tego typu warsztatami, przeszkolenie dodatkowo nauczycieli i uruchomienie dodatkowych zajęć warsztatowych. Dodatkowo po zakończeniu projektu laboratorium służyć będzie nie tylko dzieciom z terenu gminy ale również dzieciom ze szkół z sąsiednich gmin w ramach współpracy międzyszkolnej. Podsumowaniem projektu będzie gminna impreza o charakterze ekologicznym, z dodatkowymi atrakcjami w postaci koncert krajowej gwiazdy muzycznej oraz konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych o tematyce ekologii.

Projekt został zrealizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii.

Komentarze
Popularne
Komentowane