Nowi sołtysi w gminach

Autor: dp 26.04.2019 Nr: 17/2019

W ostatnim czasie odbyły się wybory na sołtysów w dwóch gminach: Kańczudze i Gaci.

W Kańczudze sołtysami zostały następujące osoby: w Bóbrce Kańczuckiej – Ewa Magoń, w Chodakówce –Aleksander Bratkowski, w Krzeczowicach – Bogusław Klimczak, w Lipniku – Anna Magoń, w Łopuszce Małej – Grzegorz Chochura, w Łopuszce Wielkiej – Wiktor Malik, w Medyni Kańczuckiej – Jacek Sochacki, w Niżatycach – Marian Dusza, w Pantalowicach – Jan Fąfera, w Rączynie – Paweł Wojdyło, w Siedleczce – Anna Podolak, w Sieteszy – Józef Sobal, w Woli Rzeplińskiej – Zbigniew Pakuła, a w Żuklinie – Jerzy Wołoszyn. Przewodniczącymi osiedli w Kańczudze zostali: Mirosław Hajnosz (Osiedle „Parkowe”), Jacek Dudek (Osiedle „ Centrum”), Jerzy Bącal (Osiedle „Armii Krajowej”) oraz Janusz Broda (Osiedle „Wolności”). W gminie Gać na sołtysów wybrano: Zbigniewa Sasa w Gaci, Józefa Reizera w Ostrowie, Mariana Wojciecha Majchera w Mikulicach oraz Genowefę Ogryzek w Wolicy. W dwóch sołectwach nie zgłoszono żadnych kandydatów, więc sołtysa w Białobokach i Dębowie, zgodnie z ustawą, wskaże wójt gminy Gać.

Komentarze
Popularne
Komentowane