Zmienione obwody szkół

Autor: dp 10.05.2019 Nr: 19/2019
Zmienione obwody szkół

Szkoła Podstawowa w Dobrej nie zostanie zlikwidowana, ale dojdzie do zmian w obwodach szkół.

Obwód Szkoły Podstawowej w Dobrej został pomniejszony o miejscowość Czerce, która to zostanie włączona w obwód Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Gmina Sieniawa zapewni dowóz wszystkim dzieciom z Czerc, zarówno tym, będącym uczęszczać do SP w Sieniawie, jak i kilkorgu chcącym kontynuować naukę w Dobrej. Zmiana obwodu szkół: Dobrej i Sieniawy, podyktowana jest stanowiskiem rodziców miejscowości Czerce.

   19 marca rodzice dzieci z Czerc spełniających obowiązek szkolny w SP w Sieniawie, złożyli deklaracje, że ich dzieci nadal będą uczęszczać do tej placówki. Ponadto 2 rodziców 3 dzieci uczęszczających do SP w Dobrej także zadeklarowało, że ich dzieci będą od 1 września 2019 r. kontynuować naukę w Sieniawie. Deklaracje złożyło również 2 rodziców 2 dzieci obecnie uczęszczających do oddziału przedszkolnego w SP w Dobrej. Od 1 września br. maluchy będą uczęszczały do Przedszkola Niepublicznego w Sieniawie. W tej sytuacji, w SP w Dobrej pozostaje kilkunastu uczniów.

Komentarze
Popularne
Komentowane