Kręci ich bezpieczeństwo

Autor: dp 10.05.2019 Nr: 19/2019
Kręci ich bezpieczeństwo
Fot. Joanna Stępień

Spotkanie przedstawiciela Straży Pożarnej z młodzieżą w ZSSChiO w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”.

Spotkanie odbyło się 25 kwietnia, poprowadził je kpt. Paweł Szkoła. Tematyka spotkania obejmowała szeroko rozumiane bezpieczeństwo, omówione zostały zagadnienia związane z zagrożeniami pożarowymi, zasadami bezpiecznej ewakuacji, zachowanie się w obliczu pożaru, burzy, huraganowych wiatrów, powodzi oraz innych miejscowych zagrożeń. Przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą, czy podczas górskich wycieczek. Omówiono także jak odpowiednio zaalarmować służby ratunkowe. Uczniom oraz gronu pedagogicznemu przekazano także informacje na temat kampanii „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. W czasie spotkania rozdano ulotki informacyjne, była też możliwość zadawania pytań.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane