Nowi sołtysi

Autor: MS 10.05.2019 Nr: 19/2019
Nowi sołtysi

28 kwietnia 2019 r. mieszkańcy gminy Pawłosiów wybrali Sołtysów i Członków Rad Sołeckich nowej kadencji 2019-2023. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów funkcję sołtysa objęli: Marian Maciałek w Pawłosiowie, Grzegorz Drąg w Widnej Górze, Stanisław Grabas w Kidałowicach, Marian Maciałek w Pawłosiowie, Zofia Krajnik w Maleniskach, Ewelina Górska - Kucab w Szczytnej, Grzegorz Misiąg w Tywonii, Edward Ciechuń w Cieszacinie Wielkim, Dorota Socha w Cieszacinie Małym, Zbigniew Warański w Wierzbnej, Grzegorz Jamroży w Ożańsku.

Zapytaliśmy sołtysa Widnej Góry jakie działania ma zamiar podjąć związku w wyborem. - Chciałbym aktywizować naszą społeczność, ale żeby to zrobić potrzebna jest infrastruktura. Mam na myśli konkretne miejsce do spotkań i integracji takie jak Dom Kultury. Gdzie będą mogły rozwijać się wspólne zainteresowania i cele. Oto będę zabiegał – opowiada G. Drąg. 

Komentarze
Popularne
Komentowane