Wybrali Radę Społeczną COM

Autor: erka 10.05.2019 Nr: 19/2019
Wojewodę podkarpackiego będzie reprezentować w Radzie Społecznej COM Barbara Stawarz.
Wojewodę podkarpackiego będzie reprezentować w Radzie Społecznej COM Barbara Stawarz.

Radni Powiatu Jarosławskiego wybrali na ostatniej sesji, która odbyła się 29 kwietnia br.  Radę Społeczną Centrum Opieki Medycznej, szpitala będącego pod zarządem powiatu. Rada jest organem opiniodawczym dla samorządu oraz doradczym dyrekcji szpitala w sprawach funkcjonowania placówki. Jej opinie nie są wiążące.

W nowej radzie zasiądą: starosta jarosławski Tadeusz Chrzan oraz radni Marek Sobolewski, Grażyna Strzelec i Kamil Dziukiewicz. Piątą osobą wskazaną przez wojewodę podkarpackiego będzie również radna Barbara Stawarz, pełniąca funkcję dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy oraz wykładające w jarosławskiej uczelni.

Rada będzie opiniować m.in. zakupy sprzętu, przyznawanie nagród w szpitalu, plany finansowe i inwestycyjne, umowy na świadczenie usług oraz zapoznawać się z niemedycznymi skargami i wnioskami dotyczącymi pracy szpitala. Jej zadaniem jest też wyrażenie opinii w sprawie powoływania i odwoływania dyrekcji placówki oraz zmian w zakresie jej działalności, zaciąganych kredytów i planowanych inwestycji.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane