Zmarł Antoni Jarosz

Autor: erka 17.05.2019 Nr: 20/2019
Zmarł Antoni Jarosz

W wieku 81 lat zmarł, urodzony w Rozborzu koło Przeworska Antoni Jarosz, współtwórca i pierwszy rektor jarosławskiej uczelni wyższej. Ostatnie lata spędził w Rzeszowie. Odszedł po ciężkiej chorobie. Zmarł na oddziale kardiologicznym rzeszowskiego szpitala.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, 11 maja, w kościele parafialnym w Rozborzu. Spoczął w rodzinnym grobowcu w Mirocinie.

Prof. dr hab. inż. Antoni Jarosz pełnił funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (dzisiaj Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej) w Jarosławiu od momentu jej powstania w 1998 r. do 2005 r. Wcześniej kierował katedrami na uczelniach w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie oraz współpracował ze szkołami wyższymi w regionie. W 2002 r. otrzymał złotą odznakę „Za zasługi dla miasta Jarosławia”. Przyznano ją - za ogromny wkład w utworzenie uczelni oraz pozyskanie środków finansowych na zakup terenów i obiektów oraz ich adaptację stwarzając właściwe warunki pracy naukowo-dydaktycznej.

Byłego rektora pożegnano w skromnej uroczystości pogrzebowej.

Komentarze
Popularne