Przebudują drogę 77 od Wólki Pełkińskiej do Gorzyc

Autor: erka 17.05.2019 Nr: 20/2019
Przedstawiciele GDDKiA i Eurovii podpisują umowę na realizację przebudowy drogi. Za nimi Bogdan Rzońca, Anna Schmidt-Rodziewicz, wicemarszałek podkarpacki Piotr Pilch oraz Tadeusz Chrzan.
Przedstawiciele GDDKiA i Eurovii podpisują umowę na realizację przebudowy drogi. Za nimi Bogdan Rzońca, Anna Schmidt-Rodziewicz, wicemarszałek podkarpacki Piotr Pilch oraz Tadeusz Chrzan.

W piątek, 10 maja br przedstawiciele GDDKiA oraz Eurovii Polska S.A. i  Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A./PBI WMB Sp. z o.o. podpisali umowę na rozbudowę i modernizację 8,5-kilometrowego odcinka Wólka Pełkińska – Gorzyce drogi krajowej nr 77. Koszt prac przekroczy 46,5 mln zł. Razem z już wykonanymi pracami koszty całej inwestycji przekroczą 50 mln zł. Przebudowa ma potrwać 16 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego.

Zadanie podzielono na dwie części realizacyjne i wykonywać je będą dwie firmy. 

Eurovia za ponad 27,1 mln zł wykona na całym 8,5 km odcinku przebudowę drogi razem robotami rozbiórkowymi i ziemnymi oraz podbudowy, nowe nawierzchnie, elementy ulic i zieleń drogową. Zajmie się też odwodnieniem oraz wykona przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Wykona też oznakowania na tym odcinku.

Przebudowa tego odcinka zakończy się w ciągu 16 miesięcy. Z czasu realizacji robót wyłączony jest okres od 15 grudnia do 15 marca.

Za rozbudowę drogi odpowiada Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A./PBI WMB Sp. z o.o. Będzie je prowadzić na odcinku ponad 2 km. Koszt oszacowano na 19,3 mln zł. Konsorcjum ma opracować projekty, uzyskać pozwolenia i ostatecznie wybudować nowe elementy drogi. W tym przebudowa skrzyżowań, profilowanie zakrętów oraz budowę ronda.

Te prace powinien zakończyć w ciągu 23 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Przy podpisaniu umowy między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestorem a wykonawcami uczestniczyli parlamentarzyści Anna Schmidt-Rodziewicz i Bogdan Rzońca oraz starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. Dla posłanki było to uwieńczenie kilkuletnich zabiegów o przebudowę jednego z najbardziej niebezpiecznych i utrzymanych w złym stanie odcinka drogi krajowej nr 77. A. Schmidt-Rodziewicz od kilku lat interweniowała w GDDKiA, Ministerstwie Infrastruktury oraz innych instytucjach rządowych o remont 77 na wspomnianym odcinku. W ubiegłym roku udało się jej uzyskać zapewnienie, że inwestycja zostanie wykonana. W tym roku przebudowa rusza. B. Rzońca, jak szef sejmowej komisji infrastruktury też miał swój udział w zaplanowaniu inwestycji.

- To ważny szlak komunikacyjny dla powiatu. Spodziewamy się, że do roku kierowcy będą mogli korzystać z przebudowanego odcinka drogi krajowej - podsumowywał starosta.

Komentarze
Popularne