Wsparcie dla rolników

Autor: Red 24.05.2019 Nr: 21/2019
Teresa Pamuła (stoi) z przedstawicielami agencji i leśnictwa.
Teresa Pamuła (stoi) z przedstawicielami agencji i leśnictwa.

Rozmowa z Teresą Pamułą, dyrektorem Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie.

 Gazeta Jarosławska: Agencja prowadzi szereg działań skierowanych do rolników. Wśród nich jest nowa pomoc finansowa dla właścicieli prywatnych lasów. Jakie są warunki jej otrzymania?

 Teresa Pamuła: Agencja od 2 maja do 12 czerwca br. przyjmuje wnioski o uzyskanie pomocy  z PROW 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Nowy rodzaj pomocy ma na celu wsparcie inwestycji, przyczyniających się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego. Pomocą objęte są prywatne lasy w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha. Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w których ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu – w zależności od wybranej inwestycji i przy nachyleniu terenu powyżej 12° – właściciel lasu może otrzymać nawet 14 213 zł za każdy hektar. Inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu to dopłaty rzędu od 4 610 zł/ha do 5 210 zł/ha, a wysokość wsparcia na założenie remizy – 848 zł. Właściciele lasów, którzy zdecydują się na czyszczenie późne mogą otrzymać od 764 zł/ha do 917 zł/ha, z kolei inwestycja w zabiegi ochronne przed zwierzyną, to dofinansowanie może wynosić do 1 488 zł/ha.

Aby ułatwić naszym beneficjentom dostępność do ww. działania prowadzimy cykl szkoleń, które odbywają się w każdym powiecie naszego województwa. Wszystkie szkolenia prowadzą merytoryczni pracownicy Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji. Do tej pory szkolenia odbyły się w dziewięciu powiatach, w których uczestniczyło około 300 osób.

 

G.J. Prowadzony jest nabór wniosków dla młodych rolników. Wzrosła wysokość premii. Czy będzie to zachętą do pozostania młodych na wsi?

T. P.  Premie dla młodych rolników wzrosły ze 100 do 150 tys. złotych. Myślę, że będzie to dużą zachętą dla tych rolników, którzy zdecydują się pozostać na wsi. Wsparcie dla młodych rolników do tej pory cieszyło się dużym zainteresowaniem. Są też inne korzystne zmiany i ułatwienia. Jest to np.  wydłużenie  maksymalnego terminu na złożenie wniosku o przyznanie premii, umożliwienie określenia faktycznego dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej  i zmniejszenie do ośmiu minimalnej liczby punktów, od której przysługuje pomoc. Nabór wniosków prowadzony będzie od 31 maja 2019 r. do 29 czerwca 2019 r.

 

G.J. Bardzo popularny i oczekiwany przez podkarpackich rolników  jest program restrukturyzacji małych gospodarstw. Kiedy rusza?

T. P. Nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw” będzie przebiegał równocześnie z naborem dla młodych rolników. Rozpocznie się 31 maja 2019 r. i potrwa do 29 czerwca 2019 r.

 

G.J. Tutaj też wprowadzone zostały zmiany?

T.P. Tak. Większość tych zmian ma ułatwić dostęp do pomocy szerszej grupie odbiorców. Szczególnie zniesienie obowiązku podlegania ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie przed złożeniem wniosku to wyraźny ukłon w stronę dwuzawodowców. Nie rezygnując z pracy na etacie czy prowadzeniu firmy będą mogli sięgnąć po premię na restrukturyzacje małego gospodarstwa. W zapowiadanym naborze trzeba więc spodziewać się dużego zainteresowania i dużej ilości złożonych wniosków.  Jest też nowe kryterium dochodowe oraz podniesienie progu wielkości ekonomicznej – to najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać w najbliższym naborze. Premię można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli służących produkcji rolniczej, zakup gruntów rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt, założenie sadów i plantacji wieloletnich.

 

G.J. To wiele korzystnych zmian, czy takich także możemy spodziewać się w premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

T.P.  Tak, oczywiście. Tu też mam dobre wieści. Planowany nabór z działania 6.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, zgodnie z Uchwałą Nr 144 Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 z dnia 15.11.2018r., zakłada zwiększenie kwoty wsparcia ze 100 tys. zł (niezależnie od ilości utworzonych miejsc pracy) na kwotę 150 tys. zł (jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy), 200 tys. zł. (jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy), 250 tys. zł  (jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy). Ponadto projekt rozporządzenia przewiduje nie tylko powstanie firmy, ale również reaktywację zawieszonej lub podjęcie już wykreślonej firmy, od zdarzeń których upłynęło minimum 24 miesiące. Poza tym reguluje kwestie ubezpieczenia społecznego  z tytułu prowadzenia podjętej działalności pozarolniczej i przerzuca to zobowiązanie z dnia złożenia wniosku o płatność I raty na II ratę, co wiąże się z korzystaniem przez beneficjentów tego działania z ulg i preferencji ZUS-owskich, m.in. ulgi na start. Zgodnie z harmonogramem – nabór odbędzie się we wrześniu.

 

G.J. A jak przebiega nabór wniosków w ramach płatności bezpośrednich?

T.P. Wzorem ubiegłego roku termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019 został wydłużony o dwa tygodnie.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym,  ARiMR przyjmuje wnioski za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Co roku na Podkarpaciu o dopłaty ubiega się ponad 114 tys. rolników. Zachęcam do terminowego złożenia wniosków. Jeśli rolnicy nie mają do niego dostępu, mogą zgłosić się do biur powiatowych ARiMR, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe. Po pomoc w wypełnianiu wniosków można udać się do ośrodków doradztwa rolniczego.

 

Dziękujemy za rozmowę

Komentarze
Popularne
Komentowane