Wywalczyli ponad 2 mln zł na oczyszczalnię

Autor: TP 24.05.2019 Nr: 21/2019
Umowa podpisana. Teraz czas na rozbudowę. Na fotografii Maria Kurowska z Zarządu Województwa Podkarpackiego i Andrzej Homa, wójt gminy Chłopice.
Umowa podpisana. Teraz czas na rozbudowę. Na fotografii Maria Kurowska z Zarządu Województwa Podkarpackiego i Andrzej Homa, wójt gminy Chłopice.

Wójt gminy Chłopice Andrzej Homa nie kryje zadowolenia z podpisanej w czwartek, 16 maja umowy między gminą a Zarządem Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z nią gmina dostanie dofinansowanie do rozbudowy oczyszczalni ścieków w wysokości ponad 2,2 mln zł.

- Walczyliśmy o dotację ponieważ pozwoli na oczekiwaną rozbudowę oczyszczalni. Udało się. Wynika z tego, że przygotowaliśmy dopracowany i poparty argumentami wniosek. Możemy ruszać z pracami - cieszy się A. Homa. 

 Z komunikatu - W dniu 16 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Marię Kurowską a Gminą Chłopice, którą reprezentował Wójt Gminy Andrzej Homa Przedmiotem umowy jest dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice”.

Na realizację tego, jakże ważnego dla mieszkańców Gminy Chłopice zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 210 153,56 zł. Środki te pochodzą z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Udało się to dzięki staraniom A. Homy obecnego wójta gminy Chłopice oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego, który przeznaczył dodatkowe środki na realizację zadań w ramach osi priorytetowej IV – Ochrona środowiska i naturalnego i dziedzictwa kulturowego dlatego wniosek znajdujący się na liście rezerwowej został skierowany do dofinansowania.

Całkowita wartość zadania wynosi 3 199 698,22 zł. planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2020 r.

- To wielka niespodzianka dla mieszkańców. Dofinansowanie pozwoli dostosować oczyszczalnie do potrzeb - podsumowuje wójt.

Komentarze
Popularne
Komentowane