Przekaz od Anny Dymnej

Autor: MS 31.05.2019 Nr: 22/2019
Laureaci konkursu razem z organizatorami.
Laureaci konkursu razem z organizatorami.

22 maja w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbył się IV Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „RepeTONI”. Szczególne uznanie i podziękowanie skierowali do organizatorów jak i uczestników znana aktorka Anna Dymna oraz marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Wydarzenie zorganizował Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tobie” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu. Impreza jest spotkaniem środowisk, które zajmują się pracą z osobami niepełnosprawnymi. Daje możliwość zaprezentowania całorocznych wyników pracy – opowiada Wojciech Głąb dyrektor OSW w Jarosławiu. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Nie przekpij życia”, i składała się z dwóch kategorii konkursu scenicznego i plastycznego. Uczestnicy nie licząc Jarosławia przyjechali z ośrodków w Przemyślu, Frysztaku, Rudniku nad Sanem, Stalowej Woli, Orłach. Również gościnnie wystąpił teatr spod Krakowa „Radwanek” tworzony przez dorosłe osoby niepełnosprawne. Teatr działa w ramach Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” jest znany i ceniony w kraju i jest też wzorcem dla grup teatralnych w ośrodkach – opowiada W.Głąb. Przegląd spotkał się z dużym odzewem. Brało w nim udział 170 aktorów oraz nadesłano 160 prac plastycznych ocenianych w czterech kategoriach: Przedszkola, Szkoły Podstawowe klasy młodsze, Szkoły Podstawowe klasy starsze, a także Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne. Jest on rezultatem pracy terapeutycznej, prowadzonej w kierunku rozwijania uzdolnień, kreatywności. Ponadto występowanie na tak dużej scenie daje dzieciom możliwość budowania poczucia własnej wartości – stwierdza dyrektor OSW w Jarosławiu. 

Komentarze
Popularne