Rondo im. S. Barei?

Autor: erka 07.06.2019 Nr: 23/2019
Może warto przemyśleć i nazwać rondo im. S. Barei.
Może warto przemyśleć i nazwać rondo im. S. Barei.

Na czwartkowej sesji jarosławscy rajcowie zastanawiali się nad nadaniem imienia skrzyżowaniu, które w znacznej części leży na terenie Pawłosiowa. W burzliwej dyskusji przekonywali się nawzajem. W efekcie nikt nikogo nie przekonał i wybierając między imieniem senatora Andrzeja Mazurkiewicza, Zgody Narodowej i 24 Pułku Artylerii wybrano 100-lecie Odzyskania Niepodległości, bo tak proponowali radni z większościowego klubu.

W toku rozważań pojawiło się także nazwanie ronda imieniem Stanisława Barei. Była to luźna uwaga radnego Marcina Nazarewicza wrzucona bardziej, jako podsumowanie charakteru dyskusji jarosławskich samorządowców.   

Przedmiotem sporu, któremu sami radni przypisali barejowski charakter było niedawno oddane rondo u zbiegu ul. Strzeleckiej i Pawłosiowskiej. Jak zauważył wiceprzewodniczący radny Wiesław Strzępek skrzyżowanie leży w większości na obszarze Pawłosiowa. Tylko jedna piąta jego powierzchni jest w granicach Jarosławia. Nad imieniem dla skrzyżowania zastanawiano się już od marca. Wybierano z trzech propozycji, ale na ostatniej sesji pojawiła się czwarta i to już w formie projektu uchwały. Dzięki radnym z Ponadpartyjnej Koalicji W. Palucha wniesiono do porządku obrad projekt, by rondo przyjęło nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Jak przekonywał przewodniczący rady Szczepan Łąka oraz wiceszef W. Strzępek ich propozycja jest najmniej dzieląca. - Mieliśmy wybierać z trzech. Mamy głosować nad inną - oburzali się radni z klubu PiS i rozpętała się wymiana zdań. W efekcie Piotr Kozak, przewodniczący klubu PiS w radzie zawnioskował, by jeszcze raz się przyjrzeć sprawie i na kolejnych sesjach zająć stanowisko. Wśród argumentów pojawiła się propozycja, by poznać zdanie samorządu gm. Pawłosiów, bo skrzyżowanie w znacznej większości jest na ich terenie. Janusz Szkodny, radny z klubu PiS apelował o uszanowanie podmiotów, które mają zostać uhonorowane w nazwie ronda i zaprzestanie na sesji miejskiej dyskusji który z nich jest ważniejszy.

Długa i emocjonalna debata nie wpłynęła na zmianę zdania żadnej strony. Rada stosunkiem głosów 11 za i 7 przeciw przyjęła uchwalę o nadaniu rondu między Jarosławiem a Pawłosiowem imienia 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Według niej imię będzie obowiązywać na jarosławskiej części ronda. Cześć skrzyżowania po pawłosiowskiej stronie będzie na razie bezimienna, ale wszystko jest do przedyskutowania. M. Nazarewicz zaznaczał, że ta nazwa to w pewnej części także uhonorowanie śp. senatora A. Mazurkiewcza, bo on o niepodległość walczył.  

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane