Spotkanie rodzin zastępczych

Autor: dp 07.06.2019 Nr: 23/2019
Spotkanie rodzin zastępczych

Z okazji Dnia Rodzicielstwa, 30 maja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało spotkanie dla rodzin zastępczych.

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań rodzinom zastępczym za trud wychowania dzieci, okazywane zainteresowanie ich problemami i miłość, jaką ich obdarzają. W dowód uznania za ich codzienne starania złożono życzenia wielu sił, zrozumienia, wytrwałości oraz radości z pełnionej misji. Do życzeń dołączono upominki wykonane przez WTZ w Przeworsku. W trakcie spotkania wysłuchano prelekcji psychologa o roli rodzica zastępczego, a także wypowiedzi rodziców zastępczych, którzy opowiedzieli o swoich radościach, troskach, obawach i sukcesach wychowawczych. Podczas spotkania rozstrzygnięto także konkurs plastyczny dla dzieci z rodzin zastępczych „Moja Rodzina”. Spotkanie było okazją nie tylko do świętowania Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, ale także było elementem promocji idei rodzinnej pieczy zastępczej, zachęceniem do tworzenia rodzin zastępczych dla dzieci, które potrzebują takiej pomocy. W powiecie przeworskim funkcjonują 33 rodziny zastępcze, ale tylko 2 rodziny zastępcze zawodowe i 11 niezawodowych. Potrzeby w tym zakresie są większe, dlatego też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku poszukuje kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej i udziela wszystkim zainteresowanym pełnej informacji i wsparcia w procesie rekrutacji.

Komentarze
Popularne
Komentowane