Kolejny gość w ramach programu Erasmus+

Autor: TP 07.06.2019 Nr: 23/2019
Kolejny gość w ramach programu Erasmus+

Prorektor odeskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury z wizytą w jarosławskiej PWSTE.

W dniach 13-17 maja PWSTE w Jarosławiu gościła samego Prorektora odeskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury. Prof. Oleg Popov, prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury w Odessie, został podjęty przez JM Rektora PWSTE w Jarosławiu, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, odbierając dyplom poświadczający aktywne prowadzenie zajęć ze studentami podczas kilkudniowego pobytu w ramach programu Erasmus+ na jarosławskiej Uczelni. Prezentując walory Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury w Odessie, gość spotkał się z „Erasmusami” z Hiszpanii, Turcji i Ukrainy przebywającymi w Jarosławiu, jak również ze studentami budownictwa. Do PWSTE w Jarosławiu naukowiec przyjechał dzięki projektowi napisanemu przez mgr Magdalenę Bojarską, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, która odpowiadała za organizację i przygotowanie pobytu w ramach programu Erasmus+. To właśnie jarosławska Uczelnia była instytucją wnioskującą, która otrzymała grant w akcji „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+, gdzie instytucje mogą uzyskać dofinansowanie nie tylko na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu, ale właśnie wymiany z krajami partnerskimi, czyli spoza obszaru państw Unii Europejskiej. W trakcie kilkudniowych spotkań, dyskusji poddano ramy trwającej od kilku lat oraz przyszłej współpracy. Realizując wymianę, reprezentant odeskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury, jako kolejny naukowiec skorzystał z programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w ramach mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej ze współpracy PWSTE w Jarosławiu z krajami partnerskimi. Zagraniczny gość podkreślił nowoczesne wyposażenie naszej Uczelni, a także był zachwycony serdecznym i profesjonalnym przyjęciem.

Komentarze
Popularne
Komentowane