Zachowują dziedzictwo swoich babek

Autor: dp 21.06.2019 Nr: 25/2019
Zachowują dziedzictwo swoich babek

Gmina Sieniawa i Pečovská Nová Ves ze Słowacji realizowały wspólnie mikroprojekt pn. „Dziedzictwo naszych babek bez granic”. 8 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca wspólne działania.

W ramach projektu panie z obydwu krajów wzięły udział w warsztatach kulinarnych i rękodzieła. Ponadto, gospodynie ze Słowacji zakupiły dla siebie nowe, tradycyjne stroje. Powstała również dwujęzyczna publikacja „Dziedzictwo naszych babek bez granic” zawierająca opis działalności poszczególnych kół gospodyń oraz przepisy kulinarne, zarówno z Sieniawszczyzny, jak i z Pečovskiej Novej Vsi. W publikacji znalazły się też galerie wyrobów rękodzielniczych wraz z prezentacją twórców ludowych oraz informacje dotyczące obu gmin.

W konferencji wieńczącej projekt z z polskiej strony udział wziął burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś wraz z delegacją: członkiniami kół gospodyń z terenu gminy Sieniawa oraz pracownikami Urzędu.

Podejmowanie tego typu przedsięwzięć pozwala nie tylko zachować od zapomnienia tradycje naszych przodków, ale nade wszystko sprawia, że zacierają się nasze granice mówił podczas uroczystego podsumowania burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś.

Projekt koordynowały: po stronie polskiej – Renata Jarosz, podinspektor ds. strategii, rozwoju gminy i bezpieczeństwa informacji, natomiast po stronie słowackiej – Natalia Matášová. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

Komentarze
Popularne
Komentowane