Mają nowy sztandar

Autor: ek 27.06.2019 Nr: 26/2019
Mają nowy sztandar
Fot. UG

Gminne Zakończenie Roku Szkolnego zostało połączone z nadaniem sztandaru Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu, którą sprawowali ks. prałat Waldemar Janiga oraz ks. Jan Gołąb. W trakcie nabożeństwa dokonano uroczystego poświęcenia nowego sztandaru szkoły. Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły. Przedstawiciele rodziców i fundatorów wręczyli nowy sztandar na ręce dyrektora szkoły, Pawła Krzyżanowskiego, który zaprezentował go zebranym, po czym przekazał pocztowi sztandarowemu. Następnie odbyło się ślubowanie, które po raz pierwszy przy nowym sztandarze złożyli przedstawiciele uczniów wraz z Dyrektorem. Po zakończeniu ceremonii przekazania odbyło się symboliczne wbicie gwoździ w pamiątkową tablicę. Część oficjalną spotkania zwieńczyły wystąpienia zaproszonych gości, którzy w swych wypowiedziach podkreślili wyjątkowy charakter tej uroczystości. Szkolne wydarzenie uświetnił występ artystyczny dzieci i młodzieży szkolnej. Po nim wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie, którzy otrzymali nagrody i dyplomy. Podczas uroczystości wójt Gminy Przeworsk, Daniel Krawiec oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Sabina Południak, złożyli szczególne podziękowania za wieloletnią pracę oraz całokształt działań pedagogicznych dyrektor Szkoły Podstawowej w Ujeznej Barbarze Szczygieł, która w bieżącym roku kończy swoją kadencję.

Komentarze
Popularne
Komentowane