500+ dla każdego dziecka

Autor: dp 05.07.2019 Nr: 27/2019
W czwartek, 27 czerwca, bus „Rodzina 500 plus” zawitał też do Jarosławia. Na stoisku informacyjnym w Starostwie Powiatowym można było wiele dowiedzieć się o Programie.
W czwartek, 27 czerwca, bus „Rodzina 500 plus” zawitał też do Jarosławia. Na stoisku informacyjnym w Starostwie Powiatowym można było wiele dowiedzieć się o Programie.

Już od 1 lipca można składać przez Internet wnioski o świadczenie 500 zł na każde posiadane dziecko, bez względu na osiągane przez rodzinę dochody.

Wchodzą właśnie ważne zmiany w programie „Rodzina 500 plus”. Z tej okazji w całej Polsce na trasę wyruszyły busy informacyjne, które mają za zadanie dotrzeć do jak największej liczby osób zainteresowanych programem. Poruszający się nimi pracownicy Urzędu Wojewódzkiego informują, wyjaśniają wątpliwości, omawiają zmiany, które zaszły w programie. Do najważniejszych z nich należy zniesienie kryterium dochodowego, co oznacza, że wniosek możemy złożyć na każde, nawet pierwsze dziecko, które do tej pory nie było objęte programem, ale nie ukończyło jeszcze 18 lat. Uproszczone zostaną również procedury – urzędy nie będą już wydawały decyzji administracyjnych potwierdzających otrzymanie świadczenia, ale jedynie informację. Dłuższy będzie też czas na złożenie wniosku – rodzice dzieci urodzonych po 30.06.2019 r. będą na to mieli aż 3 miesiące od daty narodzin dziecka, a także okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie w bieżącym okresie. Składając wniosek teraz, świadczenie wychowawcze przyznane będzie aż do 31 maja 2021 r., co oznacza, że w 2020 r. nie trzeba będzie ponownie składać wniosków o przedłużenie świadczenia. Do tej pory trzeba to było robić co roku. Zmiany dotyczą też sytuacji, kiedy jedno z rodziców umrze, a to na niego przyznane było świadczenie. Teraz będzie mógł się o nie ubiegać drugi z rodziców, musi tylko złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od śmierci pierwszego z nich. Ważna zmiana dotyczy też przyznania świadczenia na dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych i domach pomocy społecznej. W tych przypadkach kwotę 500 zł otrzyma dana placówka, w której dziecko się znajduje.

 

Od 1 lipca wniosek można złożyć drogą internetową, na trzy sposoby: przez bankowość elektroniczną, platformę PUE ZUS oraz stronę empatia.mrpips.gov.pl . W formie papierowej, w urzędzie lub pocztą tradycyjną, wnioski składać można będzie od 1 sierpnia. Im szybciej zostanie złożony wniosek, tym szybciej otrzyma się świadczenie (nawet jeszcze w lipcu). Składając wnioski w lipcu, sierpniu i wrześniu, otrzymamy wyrównanie świadczenia od lipca. Wnioski złożone po tym terminie, od 1 października, będą oznaczały wypłaty świadczenia tylko od tego miesiąca, w którym zostały złożone. Warto przy okazji wspomnieć, że od 1 lipca można też wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane