Kolejne absolutoria

Autor: dp 05.07.2019 Nr: 27/2019

Kolejni włodarze otrzymują na sesjach potwierdzenie akceptacji swojej pracy w postaci jednogłośnie udzielanych przez radnych absolutoriów.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego, czyli właśnie Wójta, w zakresie działalności finansowej gminy.

Tydzień temu pisaliśmy o absolutorium dla Burmistrza Przeworska i Sieniawy oraz Wójta Gminy Tryńcza. 26 czerwca odbyły się kolejne sesje, na których radni jednogłośnie zdecydowali o absolutorium. Tak stało się w Gminie Przeworsk, gdzie absolutorium otrzymał wójt Daniel Krawiec, w Gminie Zarzecze – wójt Tomasz Bury oraz w Gminie Adamówka – wójt Edward Jarmuziewicz. Dwa dni później odbyła się sesja Rady Gminy w Jaworniku Polskim, gdzie też obyło się bez niespodzianek. Wójt Stanisław Petynia otrzymał jednogłośnie absolutorium. Najwcześniej tożsamą uchwałę podejmowano w Kańczudze i Gaci, na sesjach 30 maja. W Gaci wójt Grażyna Pieniążek jednogłośnie otrzymała absolutorium. Jedynym przypadkiem gdzie radni nie byli jednomyślni, była Kańczuga. Uchwała w sprawie absolutorium dla Andrzeja Żygadło została podjęta 11 głosami „za”, jednak jeden radny wstrzymał się od głosu, a trzech było przeciw.

Komentarze
Popularne
Komentowane