Pozytywna ocena pracy wójta

Autor: ek 05.07.2019 Nr: 27/2019

Radni Rady Gminy Chłopice opowiedzieli się za udzieleniem wójtowi Andrzejowi Homie absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2018 rok.

Pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej, jak również wykonanie budżetu na wysokim poziomie (dochody wykonane w wysokości 99,8%, a wydatki 94,6%) zdecydowało o przyznaniu Andrzejowi Homie, wójtowi Gminy Chłopice absolutorium. Za pozytywną oceną pracy wójta w ubiegłym roku opowiedziało się 13 radnych. Sesja Rady Gminy Chłopice odbyła się we wtorek, 25 czerwca.

   Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium, radni procedowali nad sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za 2018 rok.

   Po otrzymaniu absolutorium wójt Andrzej Homa podziękował radnym oraz pracownikom urzędu i jednostek podległych za współpracę oraz pracę na rzecz gminy.

Komentarze
Popularne
Komentowane