Burmistrz po raz pierwszy otrzymał absolutorium

Autor: ek 05.07.2019 Nr: 27/2019
Rada Miasta jednogłośnie, po raz pierwszy udzieliła Burmistrzowi absolutorium.
Rada Miasta jednogłośnie, po raz pierwszy udzieliła Burmistrzowi absolutorium.

W czwartek, 27 czerwca w Sali Narad jarosławskiego Ratusza odbyła się sesja Rady Miasta, podczas której radni jednogłośnie przyznali absolutorium Burmistrzowi.

Przed głosowaniem włodarz przedstawił „Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 rok”, wykonany przez firmę zewnętrzną. Koszt sporządzenia tego dokumentu opiewał na kwotę 12 tys. zł. Następnie odbyła się debata nad tym dokumentem, po której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Za przyznaniem absolutorium dla Burmistrza opowiedziało się 19 radnych, 0 głosów było przeciw i 0 wstrzymujących się. Po przyznaniu absolutorium włodarzowi gratulował Szczepan Łąka, przewodniczący Rady Miasta. Swego zadowolenia nie krył również Burmistrz.

– Rada Miasta Jarosławia udzieliła mi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. To wydarzenie szczególnie ważne i miłe dla mnie, ponieważ miało miejsce po raz pierwszy w mojej karierze jako burmistrza i to zgodnym głosem całej Rady, co rzadko się spotyka. Tak zdecydowane stanowisko Rady Miasta przyjmuję jako wyraz uznania dla pracy wykonanej w poprzednim roku tak przeze mnie, jak i przez wszystkich moich współpracowników z Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także partnerów wspólnych działań reprezentujących Rady Dzielnic, organizacje pozarządowe, różne środowiska społeczne czy wreszcie rzesze mieszkańców Jarosławia – mówił burmistrz Waldemar Paluch, dziękując jednocześnie wszystkim za pracę na rzecz miasta.

Komentarze
Popularne
Komentowane