Jednogłośnie za starostą

Autor: ek 05.07.2019 Nr: 27/2019
Starostwo
Starostwo
Fot. Starostwo

W czwartek, 27 czerwca odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego, podczas której radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu za rok 2018. Tego dnia przyjęto również deklarację w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową.

Sesję rozpoczęła minuta ciszy, którą uczczono pamięć Henryka Szczepanika, byłego radnego powiatu, zmarłego w ubiegłym tygodniu. Następnie Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski przedstawił raport o stanie powiatu za 2018 rok. Był on podstawą do debaty i głosowania nad wotum zaufania. Po uzyskaniu absolutorium, za którym radni opowiedzieli się jednogłośnie, starosta złożył podziękowania za ciężką pracę na rzecz powiatu.

– Pragnę podziękować, zarówno za wotum zaufania jak również udzielone absolutorium. To zobowiązanie do dalszej pracy i jeszcze uważniejszego wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców powiatu – powiedział tuż po głosowaniu starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. – Dziękuje też za wsparcie ze strony radnych klubu PiS w osiągnięciu tego co mamy, ale też za merytoryczne uwagi i pracę radnych z klubów opozycyjnych – dodał.

   Następnie przyjęto deklarację w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową. W deklaracji zgłoszonej przez klub radnych PiS, przyjętej jednogłośnie przez głosujących radnych, można przeczytać, że jest wyrażany sprzeciw przeciwko rewolucji kulturowej, atakującej wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Radni podkreślili, że u podstawy stanowiska nie stoi brak szacunku dla godności wyżej wspomnianych osób, ale troska o dobro wspólne całego społeczeństwa. Treść deklaracji zamieszczona została na stronie internetowej starostwa.

   Radni w związku z reformą oświaty dostosowali też poszczególne typy szkół do nowych warunków, tworząc podstawy prawne w powiecie jarosławskim dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane