Nowe gonty w Pastewniku

Autor: MS 05.07.2019 Nr: 27/2019
Nowe gonty w Pastewniku

W skansenie Pastewnik w Przeworsku jest potrzeba wymiany dachów. Koszty prac są wysokie, bo dach jest nietypowy, wykonany z gontu. Dodatkowo wszelkie prace remontowe uzgadniane są z konserwatorem zabytków.

Skansen jest unikatowym obiektem w skali kraju. Udało się w tym miejscu zgromadzić zabytki architektury drewnianej ziemi przeworskiej. Dzięki czemu zostały uratowane przed całkowitym zniszczeniem. O skali prac i jej specyfikacji opowiada zastępca burmistrza Przeworska Wojciech Superson. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na wpis w rejestr zabytków obiektów skansenu, wszelkie prace remontowe podlegają nadzorowi służb konserwatorskich. W ostatnich latach corocznie miasto zabezpiecza środki finansowe w swoim budżecie na zabytki skansenu. Jednak koszty prac są tak duże, że bez wsparcia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ich zakres byłby niewielki – opowiada zastępca burmistrza. 

 

Duże koszty prac konserwatorskich

 - Dach budynku Karczmy skansenu przewidziany jest do całkowitej wymiany. Planowany termin realizacji uzależniony jest od udzielonej dotacji od konserwatora. Dla porównania w bieżącym roku realizowana jest wymiana gontu na dachu budynku piwnicznym „gruba". Koszt jej zgodnie z podpisaną umowa wyniesie 80 tys. zł., a planowany zakres robót będzie znacznie mniejszy niż dachu na karczmie. W roku poprzednim wykonaliśmy również wymianę dachu na budynku "Dom Urbana". – kontynuuje W. Superson. Zastępca burmistrza zaznacza, że może okazać się, że oprócz gontu do wymiany będą również inne elementy konstrukcyjne dachu, takie jak krokwie, czy słupy dachu. Jednak to można dopiero ocenić po zdemontowaniu dachówki.

 

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne