Przejęli szkoły

Autor: dp 05.07.2019 Nr: 27/2019

17 czerwca nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień, na mocy których Powiat Przeworski przekazał do prowadzenia Gminie Zarzecze Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, a Miastu i Gminie Kańczuga Zespół Szkół w Kańczudze.

Stało się tak, ponieważ w ostatnich latach odnotowano spadek liczby uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym był powiat przeworski. W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu utworzony został jeden oddział (27 uczniów), natomiast w Zespole Szkół w Sieniawie i Zespole Szkół w Kańczudze nie udało się utworzyć ani jednego oddziału.

Jedynym rozwiązaniem było nawiązanie współpracy z gminami, na terenie których szkoły powiatowe mają swoją siedzibę. Gospodarze poszczególnych samorządów wyrazili chęć podjęcia działań na rzecz rozwoju oświaty w powiecie przeworskim. Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga oraz Wójt Gminy Zarzecze wyrazili wolę przejęcia prowadzenia szkół ponadpodstawowych, a ja pozytywnie odpowiedziałem na taką formę współpracy, gdyż wzmocni to lokalne relacje społeczne i przyczyni się do rozwoju szkół – powiedział starosta Przeworski, Bogusław Urban.

Według aktualnych informacji dotyczących naboru do szkół prowadzonych przez powiat, podania złożyło prawie 1600 uczniów. Również w szkołach, w których nie było klas pierwszych zostaną utworzone nowe oddziały, co zagwarantuje pracę nauczycielom.

Komentarze
Popularne