Kolejne absolutoria

Autor: erka 19.07.2019 Nr: 29/2019
Mariusz Reń, wójt gminy Pawłosiów gratuluje Eugeniuszowi Piaseckiemu objęcia funkcji skarbnika.
Mariusz Reń, wójt gminy Pawłosiów gratuluje Eugeniuszowi Piaseckiemu objęcia funkcji skarbnika.

Samorządy mają się dobrze. Świadczą o tym kolejne absolutoria udzielane wójtom przez rady gmin. Radni pozytywnie oceniają działania. Uwagi i głosy przeciwne są rzadkością. Od tego roku rady przyjmują też raporty o stanie gminy sporządzane przez wójtów i burmistrzów. Tu też nie ma kontrowersji.

Roman Kałamarz, wójt Gminy Jarosław dostał absolutorium jednogłośnie. Raport przyjęto przez aklamację. Ubiegłoroczne dochody zaplanowane na prawie 54,5 mln zł gmina zrealizowała z małą nadwyżką. Zaoszczędziła natomiast na wydatkach szacowanych na niemal 59 mln zł. Miniony rok zamknął się wydaniem około 53,5 mln zł, czyli w samorządzie wiejskim Jarosławia zaoszczędzono około miliona zł. 

W gm. Jarosław opracowano dość szczegółowy raport o stanie gminy. - Przepisy narzucające opracowanie raportu dają tylko ogólny kierunek bez uszczegółowień. Pokazaliśmy w nim ogólnie naszą gminę oraz zadania zrealizowane w ubiegłym roku. Następny przygotujemy w innej płaszczyźnie, tak by po kilku rocznych raportach pokazać pełny obraz gminy - tłumaczy R. Kałamarz. W zestawieniu można znaleźć ciekawe informacje. Choćby dotyczące demografii. Z 13 miejscowości w gminie, jako rozwojowe demograficznie wyróżniają się Surochów, Morawsko i Sobiecin. Nieźle jest też w Zgodzie Makowisku i Koniaczowie. Natomiast Munina, Tuczempy, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska i Kostków to miejscowości, w których ilość umierających znacznie przewyższa liczbę przychodzących na świat. - Okazuje się, że mniejsze miejscowości też mogą być dynamiczne pod względem demografii. Nie zawsze pełna infrastruktura jest elementem mobilizującym. Na pewno trzeba się nad tym problemem zastanowić - uważa wójt.    

   Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium otrzymał również Mariusz Reń, wójt gminy Pawłosiów. Wójt złożył podziękowania za zaangażowanie i ciężką pracę wszystkim, którzy w ciągu ostatniego roku pracowali przy realizacji budżetu. Szczególne wyrazy uznania skierował na ręce odchodzącej na emeryturę Józefy Kalwara, która od 9 lat piastowała funkcję skarbnika. Na to stanowisko uchwałą Rady Gminy, powołano Eugeniusza Piaseckiego, dotychczasowego kierownika Referatu Finansowego.

   Zgodnie ze sprawozdaniem dochody gminy wykonano w kwocie 32, 7 mln zł, co stanowi 97,3 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 30,6 mln zł (98,4 % planu). Wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 32,7 mln zł, co stanowi 90,3 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 28, 4 mln zł (91,6 % planu).

   Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium otrzymał również Marian Jerzy Ryznar, wójt Gminy Wiązownica. Za decyzją radnych przemawiały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiązownica, a także wykonanie budżetu za 2018 rok na poziome 98,3% po stronie dochodów (plan – 50, 9 mln; wykonanie – 50, 0 mln zł) oraz 96,5% planu po stronie wydatków (plan –  53, 8 mln zł; wykonanie – 51, 9 mln zł). Tuż po zakończeniu głosowania gratulacje i podziękowania na ręce Wójta w imieniu wszystkich radnych złożył Krzysztof Socała, przewodniczący Rady Gminy Wiązownica. Zaś podziękowania za ciężką, całoroczną pracę przy realizacji budżetu w kierunku wszystkich pracowników skierował M.J. Ryznar.

   Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Radymna radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 r. burmistrzowi Mieczysławowi Piziurnemu. W czasie obrad debatowano nad raportem o stanie Miasta za 2018 r., sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu. Radni zapoznali się również z informacjami na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie Miasta oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

   Jednogłośne wotum zaufania oraz absolutorium przyznano również Stanisławowi Gonciarzowi, wójtowi gminy Laszki. Plan dochodów budżetu gminy za 2018 r. wynosił 37,0 mln zł, wykonanie 35,9 mln zł, co stanowi 96,9 %. Zaś plan wydatków opiewał na kwotę 39,6 mln zł, wykonanie 36,9 mln zł, co stanowi 93,2 %. Nie obyło się również bez podziękowań za ciężką, całoroczną pracę.

Komentarze
Popularne
Komentowane