Obraz łaskami słynący

Autor: DP 26.07.2019 Nr: 30/2019
O. Gwardian z księgą, w której odnotowane są przykłady otrzymanych przez wiernych łask.
O. Gwardian z księgą, w której odnotowane są przykłady otrzymanych przez wiernych łask.
Fot. DP

Wielkimi krokami zbliża się uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia znajdującego się w Klasztorze Ojców Bernardynów. Z tej okazji przybliżamy nieco jego historię.

Początki

Historia obrazu Matki Bożej Pocieszenia, a pierwotnie Matki Bożej Królowej Nieba, sięga roku 1613, kiedy słynny kaznodzieja, O. Marek, ufundował ten obraz. Inne źródła mówią jedynie o wykonaniu wtedy ołtarza dla istniejącego już obrazu. Historyczne dowody żywotności kultu Matki Bożej pochodzą już z pierwszej połowy XVII w. Z wdzięczności za otrzymane łaski, mieszczanie, okoliczna ludność wiejska, jak i przedstawiciele magnaterii i szlachty, wieszali liczne wota przy ołtarzu maryjnym. W 1623 r. Dorota Bogusławska sprawiła srebrne korony dla Jezusa i Matki Najświętszej, a w 1750 r. Franciszek Lisiewicz, mieszczanin przeworski, ofiarował srebrną sukienkę dla Matki Bożej. Kronika notuje wiele innych darów, wotów i tablic wotywnych, jak również liczne zamówione nabożeństwa i modlitwy. 

 

Ożywienie się kultu

Po rozbiorze Polski i dostaniu się Przeworska pod panowanie austriackie, zarówno srebrna sukienka, jak i korony oraz wota zostały zarekwirowane. Dopiero gwardian O. Felicjan Fierek w 1894 r. postarał się o nową sukienkę miedzianą, pozłacaną i posrebrzaną, oraz o nowe korony i berło. Wtedy też przeniesiono obraz do znajdującej się po północnej stronie kościoła kaplicy (obecnie kaplicy Św. Antoniego). Już w dokumencie „Laconicum novellae Provinciae Russiae” z 1647 r. O. Bernardyn Kaliski pisał, że obraz najświętszej Maryi Panny powszechnie uważano za cudowny. W XX wieku kult maryjny znacznie się ożywił. W latach 1903-1962 odnotowano 130 łask otrzymanych za przyczyną przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia. W dwudziestoleciu międzywojennym miały miejsce starania o uroczystą koronację obrazu, mającą potwierdzić starożytność kultu Matki Bożej, jednak nie zostały one doprowadzone do końca. Natomiast w 1952 r. otrzymano zezwolenie na urządzanie każdego roku odpustu Matki Bożej Pocieszenia w ostatnią niedzielę sierpnia. W 1962 r. Matka Boża Pocieszenia przeżyła kolejną przeprowadzkę: przeniesiono Ją w najbardziej zaszczytne i właściwe miejsce – do ołtarza głównego, gdzie pozostaje do dziś. W 2008r., staraniem gwardiana O. Gerarda Konieczka, wykonano gruntowną konserwację obrazu, przywracając mu pierwotny wygląd i piękno. Obraz namalowany jest na płótnie z drewnianym podłożem i ma wymiary 260 cm na 140 cm. Przedstawia Królową Nieba w chmurach, z księżycem pod stopami, wg słów Św. Jana: „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1). W ręku dzierży złote berło – atrybut władzy królewskiej. Postać Matki Bożej ma ok. 160 cm wysokości. Ponad obrazem aniołki trzymają tarczę z napisem w języku łacińskim: Ista est speciosa inter filias Jerusalem (Ona jest przepiękna wśród córek Jerozolimy).

 

Droga do koronacji

Ciągle napływały świadectwa doznawanych łask, kult Matki Bożej umacniał się i do tematu koronacji obrazu powrócono.

– Gdy kilka lat temu ojciec Marceli Gęśla ogłosił zbiórkę wot na wykonanie koron, odzew wiernych był ogromny – opowiada O. Gwardian Izajasz Styczyński – Do tego stopnia, że w pewnym momencie trzeba było ogłosić zakończenie zbiórki. W księdze zapisanych jest ok. 620 ofiarodawców, którzy przekazali łańcuszki, obrączki i inne złote przedmioty. Wiele osób chciało pozostać anonimowymi, uszanowaliśmy te decyzje, więc tak naprawdę tych, którzy chcieli się włączyć w powstanie koron, jest więcej. Co ważne, są to osoby nie tylko z Przeworska, ale i całego kraju.

Osób doświadczających łask cudownego obrazy jest wiele, a świadectwa nie pochodzą jedynie z odległych czasów. Również w ostatnich latach swoje historie wierni opisują i przesyłają na adres Parafii. Wśród nich można wymienić m.in. uzdrowienie wnuczki, po modlitwie jej babci do cudownego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia. Dziewczynka miała wysoką gorączkę, była bezwładna, a pogotowie miało problem z przyjazdem. Gdy matka chorej pojechała z nią do szpitala na własną rękę, jej babcia zaczęła się modlić biorąc do ręki obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia. Modlitwa uspokoiła kobietę, w pewnym momencie uzyskała ona pewność, że dziecko wróci całe i zdrowe do domu. Tak też się stało.

 

Korony już gotowe

8 stycznia 2017 r. O. Gwardian Kazimierz Kowalski podzielił się z parafianami radosną wieścią, że pracownia złotnicza ukończyła pracę nad koronami dla Dzieciątka Jezus i Matki Bożej Pocieszenia w Przeworskim Wizerunku oraz dokonał prezentacji owych diademów. Wszyscy mogli podziwiać imponujący wygląd koron i kunszt ich wykonania. Korony te mają bardzo bogatą symbolikę. Zamknięta, kilkukabłąkowa forma diademów to odwołanie do władzy w pełni suwerennej. Korona, która spocznie na skroniach Matki Bożej zwieńczona jest godłem franciszkańskim, gdyż Najświętsza Maryja Panna czczona jest jako Królowa Zakonu Serafickiego. Diadem przeznaczony jest dla Dzieciątka Jezusa, udekorowany jest zaś herbem Przeworska, który jest zarazem herbem Rafała Jakuba Tarnowskiego, fundatora przeworskiego zespołu klasztornego. Dekoracyjne lilie są symbolem czystości Matki Bożej i Jej Niepokalanego Poczęcia. 3 sierpnia 2018 r. otrzymano opinię Komisji, rekomendującą prośbę o koronację rzeczonego wizerunku, będącą oficjalnym pozwoleniem na przeprowadzenie koronacji.

 

Przygotowania do uroczystości

Jednym z etapów przygotowań do koronacji jest także wydanie publikacji, której premiera odbędzie się w środę, 24 lipca, o godz. 17.00 w Sali Narad Ratusza w Przeworsku. Jest to praca zbiorowa pt. „Consolatio Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku” pod redakcją historyka, Szymona Wilka.

Główne obchody związane z uroczystością koronacji rozpoczną się w ostatnią niedzielę sierpnia, kiedy corocznie odbywa się odpust parafialny. Przez 9 kolejnych dni o 18.00 będzie odbywać się nowenna, którą odprawiać będzie codziennie inny proboszcz, a bracia bernardyni z Leżajska przeprowadzą rekolekcje dla wiernych, które zakończą się 6 września. Sama koronacja, dokonana przez arcybiskupa Adama Szala, będzie miała miejsce 8 września o godz. 11.00.

Komentarze
Popularne
Komentowane