Przebudowa oczyszczalni

Autor: MS 02.08.2019 Nr: 31/2019
Przebudowa oczyszczalni
Fot. UG

Mikulice

W miejscowości Mikulice w gminie Gać trwa przebudowa oczyszczalni ścieków. Z racji wielości prac i dużych kosztów inwestycja rozłożona została na kilka etapów i potrwa prawdopodobnie do 2023 roku.

Prace nad przebudową oczyszczalni rozpoczęły się kilka miesięcy temu, obecnie można zobaczyć pierwsze rezultaty. Zakończono budowę drogi dojazdowej oraz betonowanie ścian zbiornika głównego. Wykonano także podbudowę pod budynek wielofunkcyjny z częścią technologiczną i socjalną. – Przebudowa obiektu to duże przedsięwzięcie dla gminy, ale konieczne do wykonania. Stara oczyszczalnia nie spełnia już oczekiwań. W ostatnich latach zwiększyła się liczba ścieków, zmieniła się technologia, także urządzenia obsługujące są wyeksploatowane i wymagają nieustannej kosztownej naprawy i konserwacji – opowiada wójt gminy Grażyna Pieniążek. Całość przebudowy obejmuje m.in. roboty budowlane przy postawieniu niezbędnych zbiorników, budynku technologicznego i socjalnego, węzłów: osadowego i mechanicznego oczyszczania, a także stacji zlewnej. Oprócz tego obejmuje również montaż elementów wyposażenia, takich jak instalacje sanitarne, hydrauliczne, elektryczne. Przewidywany termin ukończenia pierwszego etapu prac to czerwiec 2020 roku, a jego koszt to prawie 4 mln zł. Natomiast koszt całości prac to ponad 7 mln zł.

Komentarze
Popularne
Komentowane