Wybitni naukowcy w radzie jarosławskiego muzeum

Autor: erka 09.08.2019 Nr: 32/2019
Historycy i muzealnicy stanowią trzon Rady Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.
Historycy i muzealnicy stanowią trzon Rady Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.
Fot. erka

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek został wybranym na szefa Rady Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Wiceprzewodniczącym został rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Kazimierz Karolczak.

W radzie złożonej z 10 osób zasiada także prof. Andrzej Chwalba z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz muzealnicy Jan Jarosz i Bożena Figiela z Muzeum Ziemi Przemyskiej i Barbara Szczygieł z Centrum Kultury w Zarzeczu. Miejscowych historyków-regionalistów reprezentuje dr Jan Kuca. Stronę samorządową w radzie uzupełniają starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch oraz Kamil Dziukiewicz, radny powiatowy.

Rada, zgodnie ze swoimi ustawowymi uprawnieniami, sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Kadencja jej członków trwa cztery lata. Rady działają przy muzeach państwowych i samorządowych, a takim właśnie jest jarosławska placówka. W czasie inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 31 lipca, Rada bardzo pozytywnie oceniła działania podjęte przez jarosławskie muzeum w 2018 roku. Jej akceptację zyskał także program na obecny rok.

Komentarze
Popularne