Scalenia w Kramarzówce, Węgierce i Woli Węgierskiej

Autor: erka 17.08.2019 Nr: 33/2019
Scalenia w Kramarzówce, Węgierce i Woli Węgierskiej

Do 2023 r. mają zakończyć się prace scaleniowe w trzech kolejnych miejscowościach powiatu jarosławskiego. Umowa na przeprowadzenie prac została podpisana początkiem sierpnia. Ich koszt wyniesie niemal 50 mln zł, a scalenia obejmą ponad 4 tys. hektarów położonych w Kramarzówce w gm. Pruchnik oraz Węgierce i Woli Węgierskiej w gm. Roźwienica.

Scalanie gruntów pozwala na likwidację rozdrobnienia działek, stworzenie dróg dojazdowych oraz wyjaśnienie spraw własnościowych. W ostatnich latach prace scaleniowe  w powiecie jarosławskim obejmują 8 miejscowości, a ich koszt przekracza 100 mln zł. Ostatnia umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego została podpisana w Rzeszowie 2 sierpnia. Powiat reprezentował starosta Tadeusza Chrzan oraz wicestarosta Mariusz Trojak i skarbnik powiatu Agnieszka Mroczka.  Scalanie jest realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

- Podobne umowy podpisaliśmy już w 2016 roku na 34 mln złotych i w roku 2018 na 20 mln złotych. Wtedy objęliśmy nimi blisko 5 tys. hektarów. Dziś dochodzi ponad 4 tys. hektarów – przypomina starosta dodając, że scalenia prowadzone w powiecie jarosławskim są jednymi z największych w Polsce, a sama operacja jest skomplikowana ponieważ dotyczy terenu na którym jest bardzo duże rozdrobnienie właścicielskie.

Nad postępowaniem scaleniowym i wykonaniem zagospodarowania czuwa Starosta Jarosławski. Natomiast zadanie jest finansowane poprzez Urząd Marszałkowski. Prace scaleniowe w tych trzech miejscowościach mają zakończyć się do października 2021 r. Całość operacji do czerwca 2023 r.

Koszt scaleń w Kramarzówce wyniesie 22,3 mln zł. Powierzchnia obszaru scalenia gruntów obejmie 1872,63 ha. podzielonych na 3342 działki ewidencyjne należące do 333 gospodarstw.

Koszt scaleń w Węgierce wyniesie 13,2 mln zł. Powierzchnia obszaru scalenia gruntów obejmie 1100,23 ha. podzielonych na 1801 działek ewidencyjnych należących do 259 gospodarstw.

Koszt scaleń w Woli Węgierskiej wyniesie 11,9 mln zł. Powierzchnia obszaru scalenia gruntów obejmie 1009,78 ha. podzielonych na 1131 działek ewidencyjnych należących do 154 gospodarstw.

Komentarze
Popularne
Komentowane