Biedakami nie jesteśmy

Autor: MS 17.08.2019 Nr: 33/2019 2
Biedakami nie jesteśmy

Gus opublikował ranking zamożności gmin i miast za rok 2018. Jak wypadł nasz region? Gmina Jawornik Polski jest w setce najbogatszych. Wśród gmin naszego regionu nie znajdziemy samorządów plasujących się w gronie najbiedniejszych.  Jawornik Polski okazał się prawdziwym czarnym koniem rankingu. W porównaniu w rokiem poprzednim poszybował w górę o ponad trzysta pozycji i znalazł się na 45 miejscu z dochodem 7,4 tys. zł na mieszkańca.

Zestawienie obejmuje 2478 miast i gmin z całego kraju. Wśród nich znalazło się siedemnaście gmin i trzy miasta powiatu jarosławskiego i przeworskiego. Ranking pokazuje dochody gminy i miast w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na dochody składają się m.in. dochody własne, czyli wpływy z podatków i opłat. Następnie subwencja ogólna, która jest formą zasilania samorządów z budżetu państwa. Są jeszcze dotacje celowe z budżetu państwa, to są środki na finansowanie lub dofinansowanie konkretnych zadań. W skład dochodów trzeba jeszcze wliczyć dotacje unijne. Jak wypadamy na tle kraju?

 

Nasze gminy na tle kraju

Dla porównania najbogatsza w kraju gmina Kleszczów zwana również „polskim Kuwejtem” swój dochód rzędu 44 tys. zł w dużej mierze zawdzięcza obecności Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz największej w Europie elektrowni na to paliwo Elektrowni Bełchatów. Kolejne miejsce zajmuje gmina ze znanym dolnośląskim uzdrowiskiem Świeradów-Zdrój z wpływem do budżetu 15,9 tys. zł, a także gmina Rewal, największa wiejska gmina położona nad morzem z dochodem rzędu 14,3 tys. zł. Średnia krajowa wszystkich gmin wyniosła 4,8 tys. zł. Część gmin w naszym regionie jest powyżej tej średniej, część poniżej, ale daleko nam do najbiedniejszych w kraju z dochodem 3,2 tys. zł gmin Zawadzkie i Bolesław. W porównaniu z rokiem ubiegłym wszystkie gminy w naszym regionie odnotowały wzrost dochodów w granicach od 65 zł do 2,6 tys. zł.

 

Po gminie Jawornik Polski, kolejne gminy lokują się na następujących pozycjach Sieniawa na 219, Pruchnik na 229, Gać na 283, Adamówka na 287, Laszki na 545, Zarzecze na 611 i miasto Radymno na 341miejscu. Z dochodami w granicach od 5,8 tys. do 5,1 tys. zł na mieszkańca. Gminy Radymno, Rokietnica, Tryńcza, Roźwienica, Przeworsk, Wiązownica i miasto Przeworsk znajdują się na miejscach od tysiąca wzwyż, z dochodami rzędu od 4,7 tys. zł do 4,3 tys. zł na mieszkańca. Tabele zamykają samorządy, które znalazły się na pozycjach powyżej dwutysięcznych. Są to miasto Jarosław, oraz gminy Kańczuga, Jarosław, Chłopice i Pawłosiów z dochodami od 4,2 tys. do 3,9 tys. zł na mieszkańca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane