50 lat razem

Autor: dp 30.08.2019 Nr: 35/2019
50 lat razem
Fot. um

W ostatnim czasie w miejskim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Prezydenta RP za 50-lecie pożycia małżeńskiego dla trzech par.

W czwartek, 8 sierpnia, burmistrz Leszek Kisiel oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Bogusław Duliban wręczyli Zofii i Janowi Krzywonos oraz Marcie i Andrzejowi Olchawa okolicznościowe medale i wyróżnienia w dowód uznania za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin.

Zofia Krzywonos pracowała w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych w Przeworsku. Jej mąż Jan także pracował w PRIM Przeworsk, a następnie pełnił funkcję wiceprezesa Przeworskiej Gospodarki Komunalnej. Był także Radnym Miasta Przeworska VI kadencji. Obecnie jest wiceprezesem Koła Pszczelarzy w Przeworsku oraz wiceprezesem Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Przeworsku. Jubilaci wychowali trójkę dzieci i doczekali dwójki wnucząt. Marta Olchawa pracowała na PKP w Przeworsku, a jej małżonek Andrzej był nauczycielem w przeworskiej szkole muzycznej i wieloletnim organistą w parafii św. Ducha w Przeworsku. Był również dyrygentem Chóru Męskiego Echo. Małżonkowie wychowali trójkę dzieci i doczekali 4 wnucząt.

Z kolei w piątek, 16 sierpnia, takie same odznaczenia otrzymali jeszcze Maria i Józef Majba.

Maria Majba pracowała w PSS „Społem” w Przeworsku, a Józef Majba pierwszą pracę rozpoczął w Zakładach Chemicznych w Sarzynie, następnie przez niemal 40 lat pracował w Cukrowni Przeworsk. Wieloletni zawodnik oraz działacz Przeworskiego Orła, którego reprezentował w piłce nożnej i w tenisie stołowym. Jubilaci wychowali dwóch synów, a także doczekali się sześciorga wnucząt.

 

Komentarze
Popularne