Dali coś od siebie

Autor: dp 06.09.2019 Nr: 36/2019
Dali coś od siebie

Po raz ósmy odbyła się akcja oddawania krwi zorganizowana przez Klub HDK PCK „Strażacka Krwinka” działający przy OSP w Sieteszy oraz OSP Sietesz.

Oddać krew można było w niedzielę, 25 sierpnia, w Domu Strażaka w Sieteszy. W ciągu 4 godzin pobrano 31 litrów 950 ml pełnej krwi. Choć zgłosiło się 88 chętnych, ostatecznie, po wstępnych badaniach, krew oddało 71 osób. Na Akcję przyjechały dwa ambulanse z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, aby maksymalnie usprawnić oddawanie krwi i skrócić czas oczekiwania. Organizatorzy dziękują członkom organizacji, które przybyły na akcję, a były to: OSP Harta, OSP Gać, Klub HDK PCK „Serce Sercu” przy OSP w Gaci, OSP Husów, Klub HDK PCK „Krwinki Gabriela” przy OSP Husów, OSP Lipnik, OSP Pruchnik I, Klub HDK PCK przy UG w Rokietnicy „Niejedna krew”, OSP Rokietnica, OSP Ostrów, OSP Pantalowice, a także wszystkim osobom niezrzeszonym, które chciały oddać krew tego dnia.

Zainteresowanie jak i sama akcja pokazuje, że jest ogromna potrzeba i chęć oddawania krwi w naszym regionie. Już teraz zapraszamy do działu w kolejnych zbiórkach krwi, akcja będzie kontynuowana – dodają organizatorzy.

Komentarze
Popularne
Komentowane