50 tys. do podziału

Autor: dp 13.09.2019 Nr: 37/2019

Jeszcze do 16 września można składać propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Decyzję o uchwaleniu budżetu obywatelskiego, Rada Gminy podjęła podczas sesji, 26 czerwca. Aktualnie trwa kampania informacyjna oraz zgłaszanie projektów. Glosowanie odbędzie się w dniach 1 – 10 października, a 17 października zostaną ogłoszone wyniki. Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego wynosi 50 tys. zł. Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane projekty w dwóch kategoriach: projekty ogólnogminne i projekty lokalne. Zarówno na projekty w kategorii ogólnogminnych, jak i lokalnych, przeznacza się 50% wartości ogółu środków przeznaczonych na budżet obywatelski, przy czym wartość jednego projektu nie może przekraczać 25 tys. zł. Zgłosić projekt można na trzy sposoby: osobiście złożyć wniosek w sekretariacie UG, wysłać go pocztą na adres: Urząd Gminy Gać, Gać 275, 37-207 Gać, z dopiskiem „Budżet obywatelski gminy Gać na rok 2020 - formularz” lub wysłać skan wypełnionego formularza na adres:ug-gac@onet.pl. Projekty zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, nieinwestycyjnych, remontowych, bądź innych zadań należących do kompetencji Gminy, a w szczególności takich dziedzin jak: budowa, modernizacja lub remont dróg, chodników, parkingów, oświetlenia; budowa, modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, itp.; urządzanie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów ćwiczeń czy zabawy. Warto dodać, że podczas ostatnich dożynek gminnych mieszkańcy za pomocą przygotowanych ankiet mieli możliwość wyrazić swoje oczekiwania w zakresie budżetu obywatelskiego. W ankiecie wzięło udział 205 osób. Wśród ankietowanych, aż 140 osób będących mieszkańcami deklaruje, że słyszało o budżecie obywatelskim, zaledwie 24 osoby nigdy nie słyszało, 26 osób wypełniając ankiety nie było mieszkańcami gminy, niestety 15 ankiet było nieważnych.

Komentarze
Popularne
Komentowane