Zgłoś kandydata do nagrody Burmistrza

Autor: ek 27.09.2019 Nr: 39/2019
Zgłoś kandydata do nagrody Burmistrza

Do 15 października można zgłaszać wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława 2019”.

Kandydatury mogą zgłosić mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organy administracji publicznej, zakłady pracy działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, radni Rady Miasta Jarosławia.

   Wzór wniosku dostępny jest w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (Rynek 1, parter, pok. 2), w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej CKiP, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Jarosławia. Zgłoszeń można dokonać osobiście - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, Kancelaria Ogólna, pok. 2, parter), drogą pocztową - wysyłając wypełniony wniosek na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosław” oraz elektronicznie - wysyłając skan wypełnionego wniosku na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Komentarze
Popularne
Komentowane