Szybko i zgodnie z planem

Autor: dp 04.10.2019 Nr: 40/2019
Szybko i zgodnie z planem

W czwartek, 26 września, odbyła się XIII Sesja Rady Miasta Przeworska. Radni decyzje podejmowali jednogłośnie.

Radni w czasie obrad zdecydowali m.in. o zmianie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości poprzez m.in. zwiększenie z dwóch na trzy razy w tygodniu częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych z budynków wielorodzinnych w okresie od 1 listopada do końca lutego oraz zapewnienie bezpłatnego odbioru popiołu w workach należących do właścicieli domów jednorodzinnych. Zmiany te wymusza obowiązująca ustawa. Radni zagłosowali także o zaciągnięciu zobowiązania leasingowego na nowy samochód osobowy dla Urzędu Miasta, gdyż jak poinformował burmistrz Leszek Kisiel, użytkowany przez Urząd od prawie 20 lat, w tym w ciągu ostatnich 10 przez Straż Miejską, pojazd jest w złym stanie technicznym. Zdecydowano więc o wzięciu w leasing z opcją wykupu po 5 latach nowego pojazdu służbowego dla Urzędu. Dotychczas mu służący ma z kolei zostać przekazany Straży Miejskiej. W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrał m.in. dyrektor SP nr 2, Bogdan Sebzda, który podziękował za pomoc udzieloną ze środków miejskich w uruchomieniu szkolnej kuchni, która od kilku dni przygotowuje i wydaje uczniom ciepłe posiłki. Padło też pytanie o hospicjum, które miało być budowane na terenie miasta. Jak poinformował Burmistrz, choć był prywatny inwestor zainteresowany tematem, na chwilę obecną sprawa nieco przycichła. Wyraził jednak nadzieję, że nowe hospicjum powstanie, bo jest zapotrzebowanie na jego usługi.

Komentarze
Popularne
Komentowane