Prawdziwie wolni

Autor: dp 04.10.2019 Nr: 40/2019
Prawdziwie wolni

We wtorek, 24 września, w auli Jarosławskiego Opactwa odbyło się spotkanie z medioznawcą i kulturoznawcą, ks. Sławomirem Kostrzewą z Poznania.

Ks. Sławomir Kostrzewa to absolwent kulturoznawstwa i teologii, święcenia kapłańskie otrzymał w 2010 r. Duszpasterz akademicki, współpracujący z Ruchem Czystych Serc. Oprócz pracy duszpasterskiej zajmuje się problematyką wpływu mass-mediów na duchowość dzieci i młodzieży. Spotkanie w Jarosławiu odbywało się pn. „Jak przeciwdziałać seksualizacji i demoralizacji dzieci i młodzieży?” Ksiądz Kostrzewa zwrócił uwagę na nasilające się, zwłaszcza w ostatnim czasie, ataki w stronę katolików, którzy nie wstydzą się swojej wiary. Mówił, że stoją za nimi osoby niepewne, często zalęknione, w ten sposób próbujące sobie radzić z własnymi niedoskonałościami, zagłuszające swój wewnętrzny głos. Przekonywał, że Jezus jest w stanie nas ocalić, wystarczy mu zaufać. Nie wystarczy jednak tylko chodzić do kościoła, ale trzeba uwierzyć, wówczas uzyskamy wewnętrzny spokój i siłę. W swoim wystąpieniu starał się przekazać, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o problemach dorastania, ale jednocześnie ochronić je przed wpływem współczesnej kultury masowej, przytłaczającej je w przestrzeni, która dotychczas była całkowicie dla nich obca. Zaznaczył, że do pewnego czasu kultura masowa chroniła w pewien sposób dzieci, ale dziś wprost tworzy się treści, które są dla nich inicjacją w sferę życia seksualnego. Zagrożenie to narasta, rodzice z przerażeniem obserwują zmieniające się dzieci, które zbyt wcześnie rozbudzone seksualnie, mają później problem z nawiązywaniem właściwych relacji z drugą osobą, rozpadają się małżeństwa. Sfera seksu zdaje się przytłaczać, osoby takie często wpadają w używki, odchodzą od Boga. Jako dzieci, często nie mówią od razu, co jest dla nich problemem, mają poczucie winy, więc dlatego, jak przekonywał ks. Kostrzewa, musimy dla nich znaleźć czas, kontrolować w jakich przestrzeniach obraca się dziecko, z kim się spotyka, z kim rozmawia, również w przestrzeni wirtualnej. Wówczas mamy szansę ocalić swoje dziecko, bo prawdziwą wolnością nie jest zgadzanie się na wszystko, ale właśnie dokonywanie mądrych wyborów, nie zawsze zgodnych z nurtem mass-mediów.

 

Spotkanie zorganizowane zostało przez: Szkołę Podstawową Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu, Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu, Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym/ Oddział Wojewódzki w Jarosławiu.

Komentarze
Popularne
Komentowane