Kongres Gospodyń

Autor: erka 04.10.2019 Nr: 40/2019
Panie z KGW razem z gośćmi kongresu.
Panie z KGW razem z gośćmi kongresu.

W poniedziałek, 23 września w Centrum Kultury Akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbył się I Kongres Kół Gospodyń Wiejskich. Uczestniczyły w nim przedstawicielki kół z powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i przemyskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec oraz Marek Duda, dyrektor Centrum Projektów Regionalnych i Współpracy Międzynarodowej, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Podczas kongresu zwracano uwagę na ważną rolę, jaką koła spełniają w lokalnych społecznościach. Teresa Pamuła, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR dziękowała paniom za budowanie wyjątkowej organizacji z długą i piękną historią, a wkład w kultywowanie polskiej tradycji i rozwój kultury polskiej uznała za bezcenny. Podkreśliła również, iż pomoc agencji pozwoliła na realizację wielu ważnych inicjatyw, dzięki którym obserwujemy stały rozwój obszarów wiejskich.

Rzecznik Praw Pacjenta szeroko omówił prawa do świadczeń zdrowotnych, prawo do informacji, do dokumentacji medycznej. Zaznaczył, że misją Biura Rzecznika Praw Pacjenta jest otwartość na potrzeby, gotowość pomocy, osiąganie satysfakcji pacjenta. B. Chmielowiec zachęcał do korzystania z badań profilaktycznych i promował zdrowy styl życia.

M. Duda przedstawił paniom szczegóły prowadzenia działalności gospodarczej. Zachęcał również do korzystania z programów pomocowych.

Na zakończenie kongresu Marek Zdunek z Podkarpackiej Agencji Doradztwa Energetycznego, który przedstawił sposoby pozyskiwania dotacji przez KGW.

Dopełnieniem kongresu był występ KGW z Korzenicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane