Otworzyli Dom Seniora

Autor: dp 18.10.2019 Nr: 42/2019
Wójt Ryszard Jędruch potwierdził, że inicjatywa spotkała się z ogromnym poparciem wśród mieszkańców.
Wójt Ryszard Jędruch potwierdził, że inicjatywa spotkała się z ogromnym poparciem wśród mieszkańców.

W środę, 9 października, miało miejsce uroczyste otwarcie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia”.

 Wyposażenie i dostosowanie budynku dawnej szkoły do potrzeb osób starszych z terenu gminy Tryńcza możliwe było dzięki pozyskanej dotacji wysokości 950 tys. zł. Wkład własny gminy wyniósł 50 tys. zł. Dzienny Dom Seniora będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Mogą z niego korzystać osoby powyżej 60 r.ż. (kobiety) i 65 r.ż. (mężczyźni), które ze względu na wiek, stan zdrowia bądź niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w codziennym życiu. Piętnaście osób uczęszczających do placówki będzie miało zapewnione śniadania i obiady, a także opiekę wykwalifikowanej kadry. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia z rehabilitantem, psychologiem, dietetykiem, prawnikiem i trenerem.

Warto wspomnieć, że w tym dniu uroczyście otwarto również ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Wólka Małkowa-Gniewczyna Tryniecka.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane