Konserwator czuwa nad remontem zabytkowej cerkwi

Autor: erka 18.10.2019 Nr: 42/2019
Dom przedpogrzebowy powinien być gotowy jeszcze w tym roku - mówi Józef Szkoła.
Dom przedpogrzebowy powinien być gotowy jeszcze w tym roku - mówi Józef Szkoła.

Prace przy zabytkowej cerkwi w Kramarzówce prowadzone są pod nadzorem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i służb budowlanych. Nie doszło do zniszczenia bądź zalania krypt, choćby z tego powodu, że ewentualne miejsca pochówku mogące się znajdować w obrębie obiektu, nie były odsłaniane - wyjaśnia Agnieszka Wojdyła, zastępca burmistrza Pruchnika.

Sposób prowadzenia prac przy przebudowie dawnej cerkwi na dom przedpogrzebowy sprawdzaliśmy po interwencji Czytelnika, który podejrzewał, że są prowadzone na dziko, bez zgody konserwatora, a niedbałość doprowadziła do zalania krypt.

Roboty remontowo–konserwatorskie przy kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce są prowadzone zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym w 2015 r. oraz pozwoleniem wydanym przez konserwatora zabytków. Obecnie odnawiana jest elewacja oraz wnętrze dawnej cerkwi. - Po zakończeniu tych prac zostanie wyposażona do potrzeb domu przedpogrzebowego. Planujemy, że już w tym roku będzie służyć mieszkańcom - zapewnia Józef Szkoła nadzorujący prace z ramienia gminy. Koszt remontów cerkwi przekracza 550 tys. zł. PWKZ wsparł inwestycję dotacją w wysokości 130 tys. zł.

- Chcemy doprowadzić do końca renowację budynku. Na rewitalizację czekają m.in. malowidła ścienne i chór. To wymaga odrębnego opracowania budowlanego i pozwolenia konserwatorskiego. Już czynimy starania o dodatkowe wsparcie z pozabudżetowych pieniędzy - zapewnia A. Wojdyła.

 

Cerkiew w Kramarzówce

Budynek cerkwi został wzniesiony w 1790 r. fundacji ówczesnego właściciela wsi Ignacego Smólskiego herbu Jastrzębiec i poświęcony 24.10.1796 r.  Pierwszy poważny remont cerkiew przeszła za staraniem ówczesnego parocha o. Włodzimierza Hajdukiewicza w 1889 roku. Kolejny remont w 1911 roku objął kaplicę, a w 1912 roku odnowiono pozostałą część cerkwi oraz położono nową blachę na dachu. Pewne prace remontowe wykonano także w 1932 roku. Do 1946 roku zespół cerkiewny należał do miejscowej parafii greckokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. W 1961 roku ikonostas, ołtarze i pozostałe wyposażenie przewieziono do ówczesnej Składnicy Ikon w Łańcucie (obecnie w Dziale Sztuki Cerkiewnej). Do końca lat sześćdziesiątych XX wieku, Cerkiew była wykorzystywana jako magazyn nawozów sztucznych. Następnie w 1970 roku przejęta została przez miejscową parafię rzymskokatolicką i wstępnie adoptowana na kościół katolicki. Wykonano wtedy częściowe uzupełnienie murów i tynków wewnętrznych oraz nową polichromię. W latach osiemdziesiątych XX wieku rozbudowano cerkiew o przedsionek od strony zachodniej nawy, wymieniono częściowo tynki zewnętrzne, rozbudowano emporę chóru śpiewaczego z instalacją neogotyckich organów piszczałkowych. W roku 2000 do użytku został oddany nowy kościół w Kramarzówce i od tego czasu dawna cerkiew była opuszczona, nieużywana i zaniedbana. W 2008 r. rozebrano współczesną przybudówkę i zrekonstruowano przedsionek, natomiast w 2009 r. wymieniono pokrycie i częściowo wyremontowano więźbę dachową.

Komentarze