Doktor wszech nauk Adolf Dietzius – zapomniany burmistrz

Adolf Dietzius pozostanie w pamięci jako dobry gospodarz.
Adolf Dietzius pozostanie w pamięci jako dobry gospodarz.

Adolf Dietzius (1852-1920) lekarz, dyrektor Kasy Oszczędności oraz poseł do Rady Państwa. Urodził się w Jarosławiu w wielodzietnej rodzinie. Szkołę średnią ukończył w Przemyślu, medycynę studiował we Wiedniu. W Jarosławiu pracował jako lekarz kolejowy i miejski.

 W latach 1883-1918 zasiadał w Radzie Miasta. Od 1891 do 1918 piastował godność burmistrza. Był najdłużej urzędującym w mieście burmistrzem (27 lat) i honorowym obywatelem miasta Jarosławia.

Burmistrz Dietzius posiadał wielką klasę i autorytet. Mając duże doświadczenie z okresu pracy w Radzie Miasta, starał się uporządkować sprawy gospodarcze i administracyjne. W czasie jego kadencji wybudowano m.in. budynek Towarzystwa Mieszczańskiego „Gwiazda”, gmach „Sokoła”, nowy budynek poczty, rozpoczęto budowę hali targowej, założono park miejski, sieć studni, wybrukowano kostką Rynek i główne ulice, założono instalację gazową, łącznie z oświetleniem ulic. Przy ul. Kraszewskiego powstał gmach dla szkół ludowych, Gimnazjum przy ul. Św. Ducha, szkoła wydziałowa żeńska przy ul. 3 Maja oraz szkoła przemysłowa  przy ul. Poniatowskiego.

W 1882 roku przyłączono do miasta przedmieścia i podzielono Jarosław na cztery dzielnice: Śródmieście, Krakowską, Głębocką, Leżajską i trzy rejony budowlane: zwartej zabudowy piętrowej, wolnostojących domów piętrowych oraz willi.

Dużym osiągnięciem miasta w okresie rządów Adolfa Dietziusa była wystawa przemysłowo- rolnicza zorganizowana w 1908 roku w parku miejskim. Po powrocie Dietziusa z Wiednia do Jarosławia w 1915 roku Rada Miasta na pierwszym posiedzeniu wyraziła uznanie  dla burmistrza za wywiezienie i umieszczenie w bankach wiedeńskich złotówki i papierów wartościowych, stanowiących własność miasta i Miejskiej Kasy Oszczędności, gdyż tą drogą uchroniono majątek ruchomy gminy od konfiskaty. Rada Miasta kilkakrotnie wyrażała uznanie dla burmistrza. Sprawiono mu złoty łańcuch z herbem miasta oraz szarfę o barwach narodowych, których używał przy wystąpieniach publicznych.

 18 listopada 1918 roku ze względu na zły stan zdrowia i wiek Dietzius złożył  swą władzę na rzecz następcy Kazimierza Krzanowskiego. Wcześniej na posiedzeniu powiedział -Po blisko 150 latach niewoli dożyliśmy dawno i gorąco oczekiwanej chwili, że nareszcie stajemy w rzędzie narodów wolnych, które same o sobie stanowić maja prawo.

Burmistrz Adolf Dietzius zmarł w styczniu 1920 roku. Pochowany został na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu w kwaterze 13/2. Nie mając spadkobierców, w testamencie sporządzonym na wiele lat przed śmiercią cały swój majątek zapisał na cele humanitarne. Był osobą niezwykłą, zasługującą na najwyższe uznanie i pamięć. Tymczasem w Jarosławiu nie ma już ulicy jego imieniem nadanej w 1920 roku przez Radę Miasta. W 2003 roku nadano natomiast imię burmistrza Adolfa Dietziusa Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

W 2020 roku przypada 100 rocznica śmierci burmistrza Adolfa Dietziusa. Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić przeszłość dla przyszłości” proponuje Radzie Miasta Jarosławia, by wzięła pod uwagę ustanowienie roku 2020 rokiem burmistrza Adolfa Dietziusa. Byłoby to w pewnym sensie podziękowanie za 27 lat piastowania funkcji burmistrza i okazja dla przypomnienia niekwestionowanych osiągnięć Adolfa Dietziusa.

Komentarze
Popularne
Komentowane