Leon Trybalski, zasłużony przeworszczanin

Leon Trybalski, zasłużony przeworszczanin

Przedstawiamy sylwetkę Leona Trybalskiego – regionalisty, pedagoga, społecznika, kolekcjonera sprzętu strażackiego, wreszcie założyciela Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku.

Leon Trybalski urodził się 18 czerwca 1911 r. W 1931 r. ukończył Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze w Jarosławiu, a w 1936 r. – studia wyższe w Krakowie. Był nauczycielem w Gimnazjum i Liceum w Przeworsku oraz w Zawodowej Szkole dla pracujących w Cukrowni. Członek kierownictwa Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w powiecie przeworskim, Polskiego Czerwonego Krzyża, działacz tajnego nauczania, Przewodniczący Komisji Historycznej ZNP. Od najmłodszych lat związany był z Ochotniczą Strażą Pożarną, podobnie jak jego ojciec i dziadek. Ojciec Leona, Jan Trybalski, do OSP w Przeworsku wstąpił mając zaledwie 16 lat. Był komendantem oddziału strażackiego, zastępcą naczelnika i naczelnikiem OSP. Organizował szkoleniowe ćwiczenia strażackie i różne imprezy dochodowe w formie ludowych festynów w ogrodach Księcia Lubomirskiego. Sam Leon do OSP w Przeworsku wstępuje w 1942 r. jako członek nocnego pogotowia przeciwpożarowego. 15 września 1956 r. ze swoich prywatnych zbiorów organizuje na Rynku w Przeworsku wystawę pożarniczą z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia OSP w Przeworsku, a cztery lata później zostaje Prezesem OSP w Przeworsku oraz pełni funkcję przewodniczącego komitetu budowy remizy. Leon Trybalski był pomysłodawcą, organizatorem i społecznym kustoszem Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, przekazując społeczeństwu swoją prywatną kolekcję i doprowadzając do jego otwarcia w 1974 r. jako jednego z nielicznych w Polsce. Był autorem wielu wystaw, a także szeregu opracowań, głównie o tematyce pożarniczej w powiecie przeworskim. Za swoją pracę i społeczną działalność w OSP został oznaczony Odznaką Strażak Wzorowy oraz Srebrnym i Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, natomiast za wybitne zasługi dla pożarnictwa wyróżniony odznaczeniem orderowym w postaci Złotego Znaku Związku OSP nadanego mu w 1975 r. L. Trybalski zmarł 11 listopada 1999 r., został pochowany w grobowcu rodzinnym na Starym Cmentarzu w Przeworsku.

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane