Wyjątkowa publikacja

Autor: dp 31.10.2019 Nr: 44/2019
Wyjątkowa publikacja

W czwartek, 24 października w sali balowej Pałacu Lubomirskich odbyło się spotkanie promujące publikację albumową pt. „Tradycyjne wesele regionu przeworskiego”.

Podczas czwartkowego wieczoru o projekcie opowiedział Rafał Anklewicz ze Starostwa Powiatowego w Przeworsku, a „Obrzędowość weselną w Przeworskiem – tradycję i współczesność” przedstawiła dyrektor Muzeum, Katarzyna Ignas. Poczęstunek przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Hucisku Jawornickim.

Przypomnijmy, że publikacja jest efektem rzeczowym projektu pt. „Tradycyjne wesele regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje, wierzenia i potrawy”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019. Projekt realizowany był przez Powiat Przeworski w partnerstwie z kołami gospodyń wiejskich z terenu powiatu przeworskiego, z Zespołem Szkół Zawodowych w Przeworsku, Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku, Zespołem Szkół w Zarzeczu, Zespołem Szkół w Kańczudze, Zespołem Szkół w Sieniawie oraz z Muzeum w Przeworsku Zespołem Pałacowo-Parkowym.

Komentarze
Popularne
Komentowane