Przydworcowy parking będzie w całości miejski

Autor: erka 08.11.2019 Nr: 45/2019

Plac przy dworcu PKP w Jarosławiu jest w znacznej części własnością miasta tylko część od strony zejścia z ul. Słowackiego należy do powiatu jarosławskiego. Taki podział rodził problemy, bo obydwa samorządy miały swoje plany, a negocjacje co do zmiany właściciela kończyły się brakiem porozumienia. Jednak w końcu doszło do finału i miasto przejmie powiatowa działkę dając mu w zamian dwie działeczki w centrum Jarosławia.

Powiat przekaże miastu działkę o powierzchni około 370 metrów kwadratowych leżącą przy dworcu PKP. To część parkingu z postojem taksówek. Tuż przy schodach łączących plac z ul. Słowackiego. W zamian miasto odda powiatowi działkę przy ul. Słowackiego przylegającą do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy od strony ul. Jana Pawła II. Nie jest to cały obszar między budynkiem a ulicą, tylko część skweru między chodnikami. Poszerzenie obszaru przy PUP pozwoli na ewentualną rozbudowę siedziby urzędu, który już teraz ma kłopoty lokalowe.

Drugą działką, która przejdzie na własność powiatu po zamianie jest obszar przylegający do dawnej siedziby biblioteki miejskiej. Powiat kupił budynek razem z działką biegnącą po obrysie murów. Po zamianie będzie również posiadaczem najbliższego otoczenia od strony "Ekonomika" i pomnika Wencla. Działka po drugiej stronie, od strony schodów prowadzących na Halę Targową nie weszła w skład wymiany. Władze powiatu liczą, że uda się porozumieć z Burmistrzem Jarosławia i staną się właścicielami tego kawałka gruntu.

Wymiana jest już przygotowywana formalnie. Dzięki niej miasto będzie właścicielem całego parkingu przy dworcu, a powiat uzyska powierzchnie sąsiadujące z należącymi do niego budynkami. Wymiana jest bezkosztowa.

Komentarze
Popularne
Komentowane