Kłopot starostą. Fedor szefem rady

Autor: erka 08.11.2019 Nr: 45/2019
Podwładny gratuluje przełożonemu, czyli wicestarosta Mariusz Trojak (po lewej) jako jeden z pierwszych uścisnął dłoń Stanisława Kłopota po wyborze na starostę.
Podwładny gratuluje przełożonemu, czyli wicestarosta Mariusz Trojak (po lewej) jako jeden z pierwszych uścisnął dłoń Stanisława Kłopota po wyborze na starostę.

Nie było zaskoczenia przy wyborze nowych władz powiatu jarosławskiego po objęciu przez Tadeusza Chrzana mandatu poselskiego i rezygnacji z funkcji starosty. Radni jednomyślnie zaaprobowali Stanisława Kłopota jako nowego starostę. Tak samo zagłosowali przy wyborze Mariana Fedora na przewodniczącego Rady Powiatu Jarosławskiego. Innych kandydatów nie było.

Zwołana w poniedziałek, 28 października sesja rady powiatu była poświęcona bieżącym sprawom oraz rozpatrzeniu rezygnacji starosty i powołaniu nowych władz. Choć kandydatów na zwalnianą funkcję szefa powiatu zgłaszano dopiero w czasie sesji, już w przyjmowanym porządku obrad zaplanowano rezygnację przewodniczącego rady. W czasie obrad okazało się, że ustalający porządek przewidzieli rozwój wydarzeń i przyjmując rezygnację Stanisława Kłopota jeszcze przed zgłaszaniem kandydatów na starostę dali do zrozumienia, że będą go wybierać na tę funkcję.

 

Chrzan dziękował

Tadeusz Chrzan rozpoczął sesję jako starosta składając zaraz na początku oświadczenie o rezygnacji z funkcji. Wcześniej radni zapoznali się z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu o wygaszeniu mandatu radnego T. Chrzana w związku z wyborem na posła. Rada rezygnację przyjęła, a już były starosta podziękował za lata współpracy zapewniając przy okazji, że z powiatem się nie rozstaje i będzie na jego rzecz działał. - Jestem cholerykiem. Czasem mi się coś wyrwało i za to przepraszam - mówił zapewniając o szacunku i dobrych wspomnieniach o ludziach, z którymi zetknął się w powiecie. - Żegnam się z urzędem, a nie z ludźmi - zapewnił.         

 

Nowy starosta

Po przyjęciu rezygnacji starosty rada przyjęła rezygnację S. Kłopota z funkcji swego szefa. Rezygnację złożył, ponieważ jak sam uzasadniał klub PiS rekomenduje go na starostę. Powołano komisję skrutacyjną czuwająca nad planowanymi wyborami i przystąpiono do wyłonienia kandydatów na starostę. S. Kłopot okazał się jedynym pretendentem, a radni przez aklamację zaakceptowali go. Nowy starosta podziękował za wybór. Mówił o odpowiedzialności i wysoko postawionej poprzeczce. Wyraził też nadzieję na współpracę z radą i lokalnymi samorządami. 

 

Zarząd bez zmian

Konsekwencją zmiany starosty był wybór nowego wicestarosty i członków Zarządu Powiatu. S. Kłopot, już jako starosto zaproponował, by zarząd pozostał w dotychczasowym składzie. Przychyliła się do tego rada, ale już nie jednogłośnie, jak było przy wyborze starosty. Marek Sobolewski i Krzysztof Cebulak pozostali przy pełnej akceptacji radnych. Natomiast wicestarostę Mariusza Trojaka i Marka Kisielewicza poparło 23 z 24 radnych powiatu.

 

Nowy szef rady

Po wyborze starosty i zarządu przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady. S. Kłopot zgłosił kandydaturę Mariana Fedora. Innego kandydata nie było. Rada jednogłośnie przyjęła nowego szefa.

Wszyscy członkowie zarządu powiatu i prezydium rady są przedstawicielami klubu PiS w Radzie Powiatu Jarosławskiego, który w 25 osobowej radzie ma 15 członków. Na ostatniej sesji obrady rozpoczęto od wygaszenia mandatu T. Chrzana. Jego miejsce zajmie Tatiana Kożak-Siara, startująca w wyborach samorządowych z tej samej listy, co poseł. Do czasu jej powołania rada pracuje w 24 osobowym składzie.

 

Zmiany, jakie musiały się dokonać we władzach powiatu po wejściu starosty T. Chrzana do parlamentu, to zamiana funkcji S. Kłopota. który z przewodniczącego rady przeszedł na funkcję starosty oraz powołanie M. Fedora na jedną z najważniejszych w samorządzie powiatowym posadę, czyli szefa rady. Można się spodziewać, że to nie koniec przetasowań. W kuluarach słychać, że obecny wicestarosta M. Trojak może przejść na wysokie stanowisko w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Mówi się nawet o wicewojewodzie.

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane