Jubileusz u Królowej Jadwigi

Autor: dp 08.11.2019 Nr: 45/2019
Jubileusz u Królowej Jadwigi
Fot. org.

Poniedziałek, 28 października, zapisał się w kalendarium Szkoły Podstawowej w Sieteszy, jako ważny dzień. Tego dnia obchodzono jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia Świętej Jadwigi Królowej i przekazania sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

Uroczystości rozpoczęły się w budynku szkoły, gdzie można było wpisać się do Księgi Pamiątkowej. Następnie uroczysty pochód wyruszył do Kościoła Parafialnego, gdzie odprawiona została msza św. koncelebrowana przez ks. proboszcza, Grzegorza Garbacz oraz ks. katechetę, Pawła Głazowskiego. Dalsza część uroczystości odbywała się w miejscowym Domu Strażaka. Dyrektor szkoły, Marta Seweryn-Wilk, powitała przybyłych gości, na jej ręce zostały również złożone pamiątkowe grawetony ofiarowane przez burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, Andrzeja Żygadło oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Kańczudze, Łukasza Skórę, a także sołtysa Sieteszy, Józefa Sobala. Głos zabrali również: Lidia Bar, emerytowany nauczyciel oraz Janina Surmach, dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej, a prywatnie absolwentka sieteskiej szkoły. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra OSP w Sieteszy pod batutą Dariusza Dudka. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który w magiczny sposób przeniósł zebranych gości w czasy średniowiecza, aby przedstawić najważniejsze sceny z życia patronki, Świętej Jadwigi Królowej.

Komentarze
Popularne
Komentowane