Wybrano ławników

Autor: dp 08.11.2019 Nr: 45/2019
Wybrano ławników

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni dokonali wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku. Wyrazili też swój sprzeciw wobec planów ograniczenia działalności i likwidacji części oddziałów przeworskiego szpitala.

Rada Miasta wydała oświadczenie w sprawie zamiaru likwidacji działalności leczniczej SP ZOZ w Przeworsku w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii i poradni neonatologicznej. Przewodniczący Rady, Tomasz Majba poinformował, że 25 października do Biura Rady wpłynęła petycja personelu oddziału położniczego i neonatologicznego, apelująca o wstrzymanie się od decyzji o likwidacji w/w oddziałów. Radni oświadczenie przyjęli jednogłośnie, mimo wystąpienia dyrektora SP ZOZ, Grzegorza Jedynaka, przekonującego o swoich racjach związanych z sytuacją ekonomiczną szpitala. W dalszej części radni w głosowaniu tajnym zdecydowali o tym, kto w najbliższej kadencji w latach 2020-2023 będzie ławnikiem Sądu Rejonowego w Przeworsku. Będą to: Justyna Gronostaj-Słoma oraz Bogumiła Konieczna. W czasie sesji radni podjęli też m.in. uchwałę dotyczącą utworzenie Dziennego Domu „Senior+”. Jak wspomniał burmistrz Leszek Kisiel, od czterech lat mówiło się o tym, że warto by taki Dzienny Dom powstał, bo zapotrzebowanie wśród ludzi starszych jest ogromne. Burmistrz poinformował, że Dom Seniora przy ul. Wiejskiej rozpocznie swoją działalność 1 grudnia br.

Komentarze
Popularne
Komentowane