„Złoty Prym” dla technikum spożywczego

Autor: erka 08.11.2019 Nr: 45/2019
Dorota Wierzbińska-Dubaj (druga od lewej) w gronie wyróżnionych podczas wojewódzkich obchodów święta edukacji pedagogów.
Dorota Wierzbińska-Dubaj (druga od lewej) w gronie wyróżnionych podczas wojewódzkich obchodów święta edukacji pedagogów.
Fot. ZSSChiO w Jarosławiu

Technikum nr 1 funkcjonujące w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu otrzymało prestiżową nagrodę „Złoty Prym”. Pamiątkową statuetkę odebrała Dorota Wierzbińska–Dubaj, dyrektor szkoły podczas uroczystych obchodów Święta Edukacji Narodowej w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

- Przyznana naszemu technikum nagroda „Złoty Prym” to powód do dumy. Tak duże wyróżnienie ze strony Podkarpackiego Kuratorium Oświaty jest nie tylko dowodem uznania dla nowatorskich i wielopłaszczyznowych działań, podejmowanych przez szkołę i jej wysokich osiągnięć, ale także czynnikiem motywującym dyrekcję, nauczycieli i uczniów do ponoszenia coraz większych wysiłków w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, ukierunkowanej na dobro ucznia i jego pełny, harmonijny rozwój. Cieszy tym bardziej, że do tej pory takim wyróżnieniem uhonorowano jedynie dwa technika w województwie - mówi Bożena Wojciechowska, wicedyrektor ZSSChiO. 

 Nagroda jest przyznawana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom i placówkom wyróżniającym się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.  Kwalifikacje odbywają się drogą konkursową. Komisja ocenia działania z zakresu: realizowanych programów i projektów, innowacji i eksperymentów edukacyjnych., wolontariatu, edukacji lub kultury, nieszablonowych inicjatyw na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego i współpracy z nim, profilaktyki uzależnień, współpracy z instytucjami i organizacjami, udziału rodziców w życiu szkoły, wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów, rozwijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów, kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Komentarze
Popularne
Komentowane