Gmina Tryńcza wśród liderów

Autor: TP 15.11.2019 Nr: 46/2019
Gmina Tryńcza wśród liderów

Gmina Tryńcza została doceniona poprzez działania prowadzone na rzecz rozwoju i wsparcia ekonomii społecznej, zajmując I miejsce, ex aequo z Gminą Leżajsk oraz Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, w konkursie Podkarpackich Liderów Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego w kategorii ,,Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.

Gmina Tryńcza będąc Jednostką Samorządu Terytorialnego angażuje się w pomoc podmiotom ekonomii społecznej na terenie gminy, przede wszystkim wspierając powstawanie, rozwój i funkcjonowanie tych podmiotów, zapewniając wsparcie merytoryczne, czy finansowe. Jednym z takich podmiotów jest Spółdzielnia ,,Gorzyczanka”, która powstała w 2018 r. z inicjatywy Gminy Tryńcza i pięciu mieszkanek Gorzyc. Spółdzielnia zajmuje się wyrobami cukierniczymi, a także usługami cateringowymi, coraz lepiej radząc sobie na rynku usług. Kolejnym podmiotem jest Centrum Integracji Społecznej mające na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz zagrożonych lub wykluczonych społecznie. W pierwszej edycji projektu zatrudnienie otrzymało 30 osób z terenu gminy, a obecnie zrekrutowano kolejne 40 osób, które dotychczas nie radziły sobie z różnych powodów na rynku pracy. Gmina wspiera również organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne poprzez pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i realizację inicjatyw społecznych związanych z tematem ekonomii społecznej, co zaowocowało w ostatnich miesiącach realizacją kilkunastu inicjatyw o łącznej wartości ponad 60 tys. zł.

Komentarze
Popularne
Komentowane